Aalborg får ny professor i almen medicin

Aalborg får ny professor i almen medicin Jette Kolding Kristensen er tiltrådt som klinisk professor inden for almen medicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Jette Kolding Kristensen er speciallæge i almen medicin fra 2005 og har siden sommeren 2006 arbejdet deltid i egen praksis sideløbende med en deltidsansættelse som lektor ved almen medicin, Aarhus Universitet, hvor hun igennem en årrække har været er kursus ansvarlig for det Almenmedicinske kursus på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse.

I 2001 blev hun ph.d. ved Afdelingen for Almen Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, og hendes forskning har siden haft fokus på kroniske sygdomme, herunder type 2-diabetes og thyreoideasygdomme, registerforskning, metoder til udvikling af kliniske vejledninger og implementering. 

 Målet med ansættelsen som klinisk professor i Aalborg er at bidrage til en fortsat udvikling af den almen medicinske undervisning på medicinstudiet på Aalborg Universitet. Derudover at udforske metoder og processer relateret til kvalitetsudvikling, samt implementering af ny viden i almen praksis.

Skriv kommentar