Foto: Niels-Bjørn Albinus

Rygning og fysisk inaktivitet øger type 2-diabetespatienters risiko for at dø af de hyppigste kræftformer Diabetespatienter, der får cancer, har langt større risiko for at dø af cancer, hvis de er rygere eller fysisk inaktive, viser dansk studie præsenteret på EASD.

Diabetespatienters risiko for at dø af én af de hyppigst forekommende kræftformer (kræft i bryst, lunger, prostata eller tarm) bliver signifikant større, hvis de er rygere eller fysisk inaktive. Det viser resultaterne af et studie, som læge og ph.d. Tinne Laurberg fra Steno Diabetes Center Aarhus i dag har præsenteret på EASD i Stockholm.

»Succeshistorien er, at personer med type 2-diabetes i dag lever længere end for relativt få år siden. I de kommende år ventes antallet af personer med type 2-diabetes desuden at stige betydeligt, og de kommer ikke til at dø af hjerte-kar-sygdomme i samme grad som tidligere, men i stigende grad af kræft – på samme måde som den øvrige befolkning. Derfor er det vigtigt, at vi øger vores fokus på kræftaspektet, når vi møder diabetespatienterne,« siger Tinne Laurberg.

Forbedret diabetesbehandling, komplikationsforebyggelse og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme betyder, at personer med type 2-diabetes i dag har udsigt til at leve længere, end det har været tilfældet i de foregående årtier. Samtidig har kræft overtaget hjerte-kar-sygdommenes rolle som den hyppigste dødsårsag blandt personer med type 2-diabetes.

Den aktuelle undersøgelse er baseret på data fra flere end 655.00 personer med type 2-diabetes, der indgik i den nationale svenske diabetesdatabase mellem 1998 og 2019. Deltagerne blev i gennemsnit fulgt over en periode på syv år. Alle havde i udgangspunktet ikke kræft, men i løbet af opfølgningsperioden udviklede ca. 32.000 af deltagerne én af de fire førnævnte kræftformer. Dødeligheden blandt diabetespatienterne med kræft var næsten tre gange højere end blandt dem, der ikke havde kræft.

Rygning fordobler risikoen for død

Den svenske diabetesdatabase gav også adgang til data for påvirkelige, diabetesrelaterede risikofaktorer som HbA1c, kolesterolniveau, hypertension, BMI, rygning og fysisk aktivitet.

Rygning og lav fysisk aktivitet er vaner, som etableres tidligt i voksenlivet og er kendte risikofaktorer for udvikling af henholdsvis type 2-diabetes og kræft

Tinne Laurberg, læge og ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus

Undersøgelsen viste, at lav fysisk aktivitet og rygning var de mest signifikante risikofaktorer for død blandt personer med diabetes og cancer, hvorimod de øvrige risikofaktorer havde mindre betydning for overlevelsen. Rygning mere end fordoblede risikoen for at dø af én af de fire kræftsygdomme i løbet af opfølgningsperioden, mens lav fysisk aktivitet øgede risikoen med ca. 60 pct.

»Rygning og lav fysisk aktivitet er vaner, som etableres tidligt i voksenlivet og er kendte risikofaktorer for udvikling af henholdsvis type 2-diabetes og kræft. Vores resultater indikerer, at disse to risikofaktorer også øger risikoen for en tidlig død, efter diabetes og/eller kræft er opstået,« siger Tinne Laurberg, der opfordrer til, at cancerforebyggelse blandt diabetespatienter får en mere fremtrædende plads, både i det daglige kliniske arbejde, men også i forskningen. 

»Ud af 878 udvalgte abstracts på årets EASD er der fem, som beskæftiger sig med kræft. Selvfølgelig skal vi fortsætte den forebyggende indsats af kendte diabeteskomplikationer, men parallelt med det bør vi øge fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af kræftsygdomme hos personer med type 2-diabetes,« siger Tinne Laurberg. 

Skriv kommentar