Praksiskonsulent: »Der har aldrig været så meget brug for os som nu«
»Jeg vil ikke lade mig ansætte på en kontrakt, som ikke var forhandlet og godkendt af PLO. Det er helt utilstedeligt at gøre det på den måde, og det er der ingen andre faggrupper, der ville acceptere,« siger Christian Jensen, der ved siden af arbejdet som praktiserende læge har været praksiskonsulent i Region Sjælland i 16 år.

Praksiskonsulent: »Der har aldrig været så meget brug for os som nu« Det er trist, at Region Sjælland ikke har været mere lydhør over for PLO i processen omkring praksiskonsulenternes ændrede kontrakter, mener tidligere praksiskonsulent.

Det er ikke i orden at ændre i kontrakter for de praktiserende læger, der er knyttet til sygehusene som konsulenter, uden at gå i en reel forhandling med PLO.

Sådan lyder det fra Christian Jensen, der ved siden af arbejdet som praktiserende læge har været praksiskonsulent i Region Sjælland i 16 år, indtil han med udgangen af oktober blev opsagt.

»Regionen har besluttet at lave en ny kontrakt til alle praksiskonsulenterne. Problemet er, at sammenlignet med de fire andre regioner har Sjælland nok den ringeste praksisaftale, og derfor er der nogle ting, man fra PLO’s side gerne ville have forhandlet, når kontrakterne skulle laves om,« siger han og fortsætter:

»Men den her kontrakt har ikke på noget tidspunkt været forhandlet med PLO. Der har slet ikke været nogen dialog, det er noget Koncern HR i regionen har gjort egenhændigt,« siger Christian Jensen, der derfor modsatte sig at skrive under på den nye kontrakt.

Ifølge regionen har PLO været med ved forhandlingsbordet, men det eneste, der var lagt op til at forhandle om, var lønnen og altså ikke andre arbejdsvilkår.

De nye kontraktvilkår betyder, at konsulenterne bliver aflønnet efter reglerne for A-indkomst i stedet for B-indkomst. Det har ingen effekt på den udbetalte årsløn. Men PLO ville gerne bruge lejligheden til at drøfte andre dele af kontrakterne, som man mener er forældede. Det afviste Region Sjælland, og for Christian Jensens beslutning har den manglende dialog været afgørende for, at han nu er stoppet.

»For min del var det princippet i, at jeg ikke vil lade mig ansætte på en kontrakt, som ikke var forhandlet og godkendt af PLO. Det er helt utilstedeligt at gøre det på den måde, og det er der ingen andre faggrupper, der ville acceptere,« siger han.

»Jeg er blevet opsagt som praksiskonsulent. Det på trods af, at der aldrig har været så meget brug for os før som nu med Sundhedsplatformen, supersygehuse og overgange og den nye overenskomst,« understreger han.

Bindeled forsvundet

På gynækologisk afdeling på Næstved Sygehus, hvor Christian Jensen har været tilknyttet, er overlæge Thomas Filtenborg ærgerlig over, at afdelingens ‘direkte bindeled’ til de praktiserende læger i nærområdet er væk.

»Praksiskonsulenten har været hos os knap en gang om måneden, og vi har haft glæde af at diskutere alt fra henvisninger, dvs. udskrivningskort; hvad var indholdet i dem, og kunne det korrigeres til gavn for patienten. Eller om vi skulle korrigere vores epikriser. Det har fungeret godt i årevis,« siger.

Thomas Filtenborg understreger, at det er et savn at skulle undvære praksiskonsulenten, men at tiden må vise, hvor meget det reelt kommer til at betyde for afdelingens samarbejde med almen praksis.

»Det er svært at sige, om kommunikationsvejen bliver besværliggjort, for vi har ikke skullet undvære dem før nu. Hidtil har vi talt med praksiskonsulenten om bl.a. nye medicinregimer, hvordan vi forholder os til det og andre faglige spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, hvem der i fremtiden er kontaktpersonen, når vi gerne vil kommunikere noget til de praktiserende læger,« siger han.

Kommentarer

Skriv kommentar