Potentiel ny behandling til patienter med immun trombocytopeni Beta-2-adrenalinrelaterede receptoragonister kan modvirke ubalance blandt T-hjælpeceller og begrænse patogenesen ved immun trombocytopeni.

Immun trombocytopeni (ITP) er en blodsygdom, der manifesterer sig ved lave koncentrationer af blodplader. Dysreguleringen af T-hjælpeceller (Th) spiller formentlig en rolle i sygdommens patologi.

Th1 og Th17 er associeret med produktionen af autoantistoffer mod blodplader, når der er ubalance i T-hjælpecellerne, og derfor kan genskabelse af balancen lede til klinisk forbedring.

For nylig har studier vist, at beta-2-adrenalinrelaterede receptor (B2-AR) er den primære adrenalinrelaterede receptor på immuncellerne, og at nervesystemet kan direkte modulere T-hjælpecelle-polariseringen.

I et nyt forsøg har forskere udforsket reguleringen af det sympatiske nervesystem på T-hjælpecelle-polariseringen, og hvilken rolle B2-AR spiller i immuncelleudviklingen og signalveje i relation til ITP.

Forskningsresultatet, der er offentliggjort på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA), viser blandt andet, at behandling med terbulatine, der er en B2-AR-agonist, kan forbedre patogenesen ved ITP.

Terbulatine afhjalp dysregulering af T-hjælpeceller

I studiet har forskere fra Peking University People’s Hospital i Kina kemisk tømt de sympatiske nerver i ITP-mus ved at give musene oxidopamin.

Musene udviste efterfølgende signifikant lavere blodpladetal, kortere levetid og udtrykte flere Th1-gener end mus, der ikke var blevet behandlet med oxidopamin.

Efterfølgende injicerede forskerne musene med terbulatine for at stimulere AR-signaleringen og fandt, at blodpladetallene blev forbedret i begge grupper af mus.

Ydermere forbedrede behandlingen med terbulatine også balancen i T-hjælpecellerne, så de kom tilbage på niveau med kontrollerne.

Efterfølgende isolerede forskerne perifere mononukleære blodceller fra patienter med ITP og fandt, at behandling med terbulatine ikke havde nogen effekt på delingen af både CD4- og CD8 T-celler.

»Interessant er det, at stimulering af ITP-patienters celler med terbulatine inhiberede differentieringen af TH1-celler, hvilket inducerede differentieringen af TH2-celler og regulatoriske T-celler. Samlet set viser vi, at dysregulation af T-hjælpeceller er vigtig for patogenesen ved ITP, og at denne dysregulation kan modvirkes ved behandling med terbulatine. Dette peger på et potentielt nyt mål i behandlingen af ITP,« skriver forskerne, der er anført af professor Xiao-Hui Zhang, i deres studie.

Kilde: European Hematology Association

Skriv kommentar