Populært græsprotein er mindre allergent end soya og græspollen
Katrine Lindholm Bøgh er seniorforsker og gruppeleder for Forskningsgruppen for Fødevareallergi på DTU Fødevareinstituttet.

Populært græsprotein er mindre allergent end soya og græspollen Forarbejdningsmåde og høsttidspunkt kan have betydning for risikoen for allergiske reaktioner ved at indtage græsprotein, der er populært som klimavenligt alternativ til animalsk protein, viser dansk undersøgelse præsenteret på EAACI.

Græsproteiners evne til at fremkalde immunrespons og allergiske reaktioner hos græspollenallergikere ser generelt ud til at være på et lavt niveau sammenlignet med græspollenekstrakter.

Risikoen for, at indtagelse af græsprotein kan fremkalde en reaktion hos græspollenallergikere, er dog fortsat til stede.

I det første studie på området har Katrine Lindholm Bøgh, seniorforsker og forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen for Fødevareallergi på DTU Fødevareinstituttet sammen med andre forskere fra instituttet og fra afdelingen for lungemedicin og allergi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet undersøgt, om brug af græsprotein til mennesker kan være et problem for græspollenallergikere. Resultaterne er netop præsenteret på EAACIs e-kongres. 

Den internationale interesse for græsprotein som et klimavenligt alternativ til animalsk protein er meget stor. Derfor er det vigtigt, at vi ved eventuel brug af græsprotein undgår at skabe nye former for allergi.

Katrine Lindholm Bøgh, seniorforsker og gruppeleder for Forskningsgruppen for Fødevareallergi på DTU Fødevareinstituttet

»Den internationale interesse for græsprotein som et klimavenligt alternativ til animalsk protein er meget stor. Derfor er det vigtigt, at vi ved eventuel brug af græsprotein undgår at skabe nye former for allergi, og samtidig undgår at udsætte de, der allerede har allergi, for risikoen for allergiske reaktioner,« siger Katrine Lindholm Bøgh.

I forbindelse med undersøgelsen blev græsekstrakt og dets opløselige og uopløselige bestanddele fremstillet ud fra to forskellige høsttidspunkter tidligt og sent på sæsonen. Græsprodukterne blev sammen med ekstrakter fra soya og græspollen testet for deres sensibiliserende kapacitet, og evne til at generere krydsreaktivitet. Græsprodukterne blev testet i dyreforsøg og på græspollenallergikere, der efterfølgende fik målt deres serum IgG og IgE.

Immunrespons og sensibilisering var i dyreforsøget lavere sammenlignet med soya og pollenekstrakter. Opløselige bestanddele af græsprodukterne fremkaldte en stærkere allergisk reaktion, end de uopløselige. Tilsvarende var græsprodukter, som var høstet sent i pollensæsonen, mindre allergene end de, som var høstet tidligt i sæsonen. 

Græspollenallergikernes reaktioner spændte fra intet til et relativt beskedent immunrespons. Overordnet lignede patienternes reaktionsmønster det, som blev set i dyreforsøget: 

»Det vigtigste budskab er, at vi ikke kan afvise, at der kan være en risiko for græspollenallergikere ved at indtage græsprotein – selv om immunrespons og græsproteins allergene egenskaber er lave sammenlignet med soya og græspollenekstrakter. Samtidig kan vi se, at der er risiko for krydsreaktivitet,« siger Katrine Lindholm Bøgh.

Skriv kommentar