Ny overenskomstaftale for Yngre Læger: Bedre ulempetillæg og muligheder for karriereudvikling
Yngre Lægers formand Helga Schultz er glad for, at alle yngre læger i vagt med den nye overenskomstaftale indgået med RLTN nu kan se frem til en forbedring af ulempetillægget.Foto: Joachim Rode

Ny overenskomstaftale for Yngre Læger: Bedre ulempetillæg og muligheder for karriereudvikling Yngre Læger og RLTN har indgået ny overenskomstaftale, der byder på en forbedring af ulempetillægget, højere pensionsbidrag og farvel til reservelæge-titlen.

Alle yngre læger i vagt nu kan se frem til en forbedring af ulempetillægget, når de er på arbejde mellem klokken 20 og 08 på hverdage.

Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har nemlig sent onsdag 24. februar indgået en overenskomstaftale om udmøntning af løn og vilkår for de regionsansatte yngre læger, hvor ulempetillægget er en del af aftalen.

»Yngre læger arbejder på skiftende tider døgnet rundt på hospitalerne. Men de mange skiftende vagter og skæve arbejdstider slider, og derfor bør belønningen for netop dette være højere. Jeg er derfor glad for, at alle yngre læger i vagt nu kan se frem til en forbedring af ulempetillægget,« siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Ulempetillægget forhøjes med 4,80 kr. pr time fra 1. april 2022, så det ligger på 63,73 kr. pr time.

Overenskomsten byder også på højere pensionsbidrag, forlængelse af ph.d.-ansættelse, hvis man går på barsel, en præcisering af efteruddannelsesreglerne og afskaffelse af reservelæge-titlen. Fremover bliver titlerne reservelæge og 1. reservelæge ændret til læge.

Med aftalen sættes der også gang i et fælles projekt mellem Danske Regioner og Yngre Læger, hvor formålet er at fremme karriereudviklingen for afdelingslægerne.

»Det har været et højt prioriteret ønske for Yngre Læger at få mulighed for at forbedre vilkårene for vores speciallæger. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen kan igangsætte lokale projekter, som skal aftales mellem regionerne og de regionale yngre lægeråd. Med den nye overenskomst er der afsat midler til ekstra kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter, der kan løfte afdelingslægernes vilkår,« siger Helga Schultz.

Overenskomsten skal nu forelægges Yngre Lægers repræsentantskab på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. marts 2021. Herefter forventes det, at overenskomsten sendes til urafstemning blandt Yngre Lægers regionalt ansatte medlemmer. Såfremt overenskomsten bliver vedtaget, kommer den til at gælde i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Kommentarer

  1. Kan det være rigtigt, at ekstra 4,80 kr. pr. time om natten omtales som en forbedring af ulempetillæg af Helga Schultz?

    Hvis vi er heldige holder vi lige akkurat trit med inflationen, det er ca. samme beløb.

    Så ingen lønforbedringer til afdelingslægerne, som der i disse år bliver flere af qua tiltagende tilbageholdenhed med overlægeansættelser.

    Og ydermere sænkes lønnen de første år som overlæge for et større antal kommende overlæger så afsnitsledere (nu ledende overlæger) kan få mere i løn eller hvorledes?

    Det lyder netto som en forhandlingssejr til regionerne på kroner og ører og et nederlag til yngre læger.

Skriv kommentar