Novo-fond giver 300 mio. kr. til lægemiddel-forskning Fem forskningsprojekter inden for antibiotikaresistens og udvikling af bedre lægemidler får støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden bevilger 300 mio. kr. til fem forskningsprojekter inden for antibiotikaresistens og udvikling af bedre lægemidler. Hvert af de fem projekter har modtaget 60 mio. kr. i Novo Nordisk Fondens Challenge Programme, der har til formål at fremme verdensklasseforskning.

Tre af de støttede projekter beskæftiger sig ligeledes med antibiotikaresistens, mens to beskæftiger sig med udvikling af bedre lægemidler.

Hanne Mørck Nielsen, professor, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, og Thomas Lars Andreasen, professor ved Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU, har begget modtaget støtte til projekter, der fokuserer på udvikling af ny viden om og metoder til optag af lægemidler gennem tarmen. Herved vil lægemidler, der i dag gives til patienter som injektioner via kanyler, kunne gives som tabletter eller kapsler og derved mindske bl.a. ubehag og infektionsrisiko.

Hanne Mørck Nielsens forskningsprojekt fokuserer på at løse udfordringen med drug delivery ved at udvikle en bedre og mere detaljeret forståelse af, hvordan peptid- og proteinlægemidler interagerer med og bliver transporteret over tarmslimhinden og når virkningsstedet.

»For at nå nærmere dette ambitiøse mål vil projektet udvikle nye unikke drug delivery koncepter samt teknologier og metoder. Dette store projekt involverer avanceret kemi, nanorobotter og visualisering af transporten af lægemidlet i kroppen, således at vi kan designe og studere systemer til oral drug delivery af biofarmaceutika,« siger Hanne Mørck Nielsen i en meddelelse fra Novo Nordisk Fonden.

Professor Frank Aarestrup fra fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) leder et af de støttede projekter, der beskæftiger sig med antibiotikaresistens. Hans forskergruppe vil indsamle og analysere ikke-renset spildevand fra flere end 100 byer i hele verden med det formål at øge viden om global forekomst og overførsel af resistens. Derigennem håber forskerne at kunne danne basis for nye procedurer og metoder til at begrænse forekomsten af resistens på verdensplan og optimere anvendelse af de mest effektive antibiotika.

Også Peter Eigil Nielsen, professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet, og Tilmann Weber, seniorforsker, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU, har fået støtte til forskning i antibiotikaresistens.

Peter Eigil Nielsen har modtaget støtte til et projekt, hvor visionen er at etablere en videns- og teknologiplatform til ny antibiotikaudvikling, som løbende vil kunne holde trit med resistensudviklingen og derved komplementere og understøtte brugen af eksisterende antibiotika, mens Tilmann Weber har modtaget støtte til et projekt, der vil anvende innovative screeningteknologier til at identificere nye potentielle antibiotika og de gener, der koder deres biosyntese.

Challenge Program er Novo Nordisk Fondens største faste støtteprogram. Fonden uddeler årligt op til 360 mio. kr. fordelt på op til seks bevillinger af hver 60 mio. kr. over seks år. Programmet har skiftende temaer fra år til år.

Skriv kommentar