Det tillidsskabende arbejde starter med en samtale. Her er det projektleder Lisbeth Bohmann, der taler med Katrin, der venter på at komme til at se lægen i sundhedstilbuddet.Foto: Sarah Nørgaard

Ngo skal have mere fokus på opsøgende arbejde i bekæmpelse af menneskehandel Fra årsskiftet har ngo’en AmiAmi, der bekæmper menneskehandel og hjælper handlede, udenlandske kvinder i Danmark, fået et større geografisk område for opsøgende arbejde, men en smallere opgave. Det betyder, at AmiAmi på den ene side mister adgang til vigtig information, men på den anden side får tilført mere erfaring, siger projektleder.

De næste fire år har Folketinget afsat knap 120 mio. til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark. Beløbet skal dække hele området – fra politiets indsats over Center mod Menneskehandel til ngo’er som AmiAmi, der bl.a. driver en sundhedsklinik i Fredericia. ‘Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025’ er ikke på finansloven, og de fem forudgående handlingsplaner mod menneskehandel – den første kom i 2002 – har tidligere været finansieret af midler fra den nu nedlagte satspulje. Men i november sidste år...