Manglende data giver problemer med at vurdere kvaliteten Omlægning af Landspatienregistret betyder, at Landsregistret Karbase har problemer med at hente data om amputationsfrekvens, hvilket giver problemer med at vurdere kvaliteten af indgreb.

Landsregistret Karbase kan ikke hente data for amputationsfrekvensen efter perifer bypass, hvilket giver problemer med at vurdere kvaliteten af de kirurgiske indgreb.

Karkirurgiske operationer fra lysken og nedad efter kritisk åreforkalkning, såkaldt infrainguinal bypasskirurgi, indebærer en relativt stor risiko for en større amputation inden for et år efter ind­grebet. Til årsrapporten for 2019 fra Lands­registret Karbase har omlægningen til den nyeste version af Landspatientregistret betydet, at det ikke har været muligt at hente data til vurdering af indikatoren for risikoen for større amputation, hvilket betyder, »at vi i år ikke kan udtale os om kvaliteten af infrainguinal bypass kirurgi i Danmark,« som der står i årsrapporten, og det beklager databasens styregruppe.

Tidligere årsrapporter har vist, at andelen af karkirurgiske patienter, som får en samsidig større amputation inden for et år efter infrainguinal bypasskirurgi, er faldende, men også at der har været betydelige regionale forskelle på risikoen for en større amputation.

Sårkomplikationer under indlæggelsen efter infrainguinale bypass-kirurgiske indgreb steg i 2019 til 17,5 pct., hvilket er tre procentpoint mere end i 2018 og en overskridelse af den fastsatte standard på 15 pct. Den regionale variation var stor; fra 7,1 i Roskilde til 31 pct. på Rigshospitalet, og kun Region Sjælland og Region Nordjylland levede op til standarden.

Styregruppen bemærker, at fortolkning og sammenligning af indikatorresultaterne for sårkomplikationer bør gøres med forsigtighed, bl.a. fordi resultaterne ikke er justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlag. Ikke desto mindre vurderer styregruppen, at tallene for sårkom­plikationer »rent faktisk afspejler de reelle forhold på de enkelte afdelinger,« og anbefaler, at afdelingerne foretager audit på patienter med sårkomplikationer.

Styregruppen bemærker også, at der ser ud til at være en tendens til, at raten for sårkomplikationer efter infrainguinal bypasskirurgi i Region Syddanmark er stigende, hvorimod den ser ud til at være faldende i Region Sjælland.

Karkirurgi Perifer bypass DBH 2021

Karkirurgi   
Perifer bypass
Rang 2021Rang 2019HospitalScore*
1-Roskilde100
25Aalborg97
37Aarhus96
42Odense95
45Viborg95
61Kolding94
-4Rigshospitalet-
--Slagelse-
* Indgår ikke i vurderingen pga få eller ingen patienter
** Indgår ikke i vurderingen pga for mange uoplyste
*** Indikatoren er udgået grundet udfordringer med omlægning af Landspatientregistret (LPR)

Skriv kommentar