Hovedstaden rydder op på Psykiatrisk Center Glostrup Centerchef Henrik Lublin stopper som centerchef, og klinikchef Lars Søndergård bliver fritaget for tjeneste på Psykiatrisk Center Glostrup.

Klinikchef Lars Søndergård bliver fritaget for tjeneste på Psykiatrisk Center Glostrup med øjeblikkelig virkning. Det fortæller koncernchef Katja Kayser i en pressemeddelelse Region Hovedstaden.

Fritagelsen er en følge af dem voldsomme uro om Psykiatrisk Center Glostrup, der i de seneste uger har været under anklage for at medicinere patienter med alt for store doser af antipsykotiske og beroligende lægemidler, ligesom blandt andet Lisbeth Lintz, formand for Yngre Læger, har kritiseret arbejdsmiljøet på centret. 

Anklagerne mod Psykiatrisk Center Glostrup medfører også, at Henrik Lublin stopper som centerchef, ligesom vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, på et møde i næste uge skal forklare sin rolle i sagen over for psykiatridirektør Martin Lund.

Peter Treufeldt »har taget ansvaret for og beklaget, at han har handlet for langsomt på sin viden om de høje doser medicin i psykiatrien«, skriver Region Hovedstaden i pressemeddelelsen.

En undersøgelse, der dokumenterede,  at patienter på flere centre i Region Hovedstadens Psykiatri blev medicineret med det antipsykotiske lægemiddel Zyprexa i doser, der langt overstiger de 40 mg i døgnet, som er det maksimalt anbefalede, lå klar . Alligevel blev oplysningerne i rapporten ikke videregivet til hverken Sundhedsstyrelsen eller politikerne i Region Hovedstaden, da de i begyndelsen af juni begyndte at interesse sig for anklagerne om overmedicinering.

Region Hovedstaden er heller ikke længere tilfreds med, at en taskforce, der primært består af Region Hovedstadens egne eksperter, skal fastsætte rammer for, hvor høje doser antipsykotika lægerne må benytte, når de behandler patienter med akut psykose.

Region Hovedstaden konstaterer, at der er sået tvivl om gruppens sammensætning, og har derfor besluttet at invitere medicineksperter fra psykiatrierne i de øvrige fire regioner samt Dansk Psykiatrisk Selskab til at deltage en ekspertgruppe, der skal træde i stedet for den nuværende taskforce. 

»Formålet med taskforcen var at få en vurdering af medicineringspraksis i psykiatrien efter den kritik, der har været de seneste uger. Vi må konstatere, at der ikke er tillid til, at taskforcen vil være tilstrækkeligt habil. Derfor beder vi nu eksterne eksperter vurdere og kvalificere de anbefalinger for nye maksimale doseringer af antipsykotisk medicin, som taskforcen forelagde torsdag,« siger Katja Kayser i pressemeddelelsen.

Skriv kommentar