Hjertefølgegruppen og Region Sjælland mødtes om akut PCI Sundhedsstyrelsens afvisning af Region Sjællands ansøgning om at udføre akutte ballonudvidelser er i dag blevet diskuteret i Hjertefølgegruppen.

Flere af landets førende eksperter inden for hjerteområdet har i dag været samlet i Sundhedsstyrelsen til det halvårlige møde i Hjertefølgegruppen – blandt andet for at diskutere Region Sjællands ønske om at udføre akutte ballonudvidelser Roskilde.

Med på mødet var repræsentanter fra Region Sjælland, der havde bedt om mulighed for at fremlægge sin dokumentation for hvorfor, regionens blodproppatienter får den hurtigste og dermed bedste bedste behandling i Roskilde og ikke som i dag på Rigshospitalet.

Regionen mener, at transporten til Rigshospitalet giver 38 minutters unødig forsinkelse af den livsvigtige behandling, hvilket hvert år koster fem til ti personer livet.

Disse liv kunne – mener regionen – være reddet, hvis Roskilde Sygehus bliver godkendt til at udføre akutte ballonudvidelser.

Sundhedsstyrelsen har af flere omgange afvist at opfylde regionens ønske blandt andet med henvisning til, at akutte ballonudvidelser kræver en thoraxkirurgiske back-up på sygehuset, som Roskilde ikke besidder.

Men på dagens mødet i Hjertefølgegruppen har regionen blandt andet fremført sin dokumentation fra den svenske SWEDEHEAT-database for, at der ingen sammenhæng er mellem dødeligheden ved akut PCI og tilstedeværelsen af thoraxkirurger.

»Der er nu en overvældende dokumentation for, de sjællandske patienter i dag kommer alt for sent frem til behandling og det koster liv. Kvaliteten er simpelthen ikke i orden. Det har vi gjort Sundhedsstyrelsens opmærksom på og samtidig anvist en konkret og sikker løsningsmodel,« siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen (S) i en udtalelse.

Sundhedsudvalg og region mødes igen
På fredag er Folketingets Sundhedsudvalg inviteret til Roskilde Sygehus, hvor overlæge Steen Carstensen og ledende overlæge Gunnar Jensen vil gennemgå det materiale, regionen i dag har fremlagt for Hjertefølgegruppen.

»Vi har været alle journaler fra 2012 igennem og vi kan dokumentere, at kun 12 pct. kommer i behandling inden for 90 minutter og under halvdelen inden for to timer, som er de internationale retningslinjer for god kvalitet i behandlingen siger,« siger Steen Carstensen om regionens dokumentation.

Det er anden gang inden for kort tid, at Folketingets sundhedsudvalg og Region Sjælland mødes om de akutte blodpropper. 8. oktober havde en delegation fra Region Sjælland foretræde for Sundhedsudvalget på Christiansborg, hvor regionen fremlagde sin dokumentation for, at Sundhedsstyrelsens afvisning bygger på et forkert grundlag.

»Udvalget virkede overrasket over vores dokumentation – at hjertekirugisk tilstedeværelse ved behandling af akutte blodpropper ikke gør en forskel – Sundhedsstyrelsen påstår det modsatte. Ligeså virkede de overrasket over at kun 35 pct. af Sjællandske borgere får den anbefalede behandling inden for tidsgrænsen fastsat af europæiske ekspertpanel,« skrev regionsrådets næstformand Jens Stenbæk (V) på Facebook efter mødet.

Efter mødet med Sundhedsudvalget er også Hjerteforeningens lokalbestyrelser inviteret til Roskilde.

Skriv kommentar