Her har Hovedstaden overtrådt reglerne ved udbud af hospitalsbyggeri Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse i sag om udbud af sygehusbyggeri. Hovedstaden har overtrådt reglerne på en række punkter.

Arkitektfirmaer KHR vandt konkurrencen, da Region Hovedstaden sendte et sygehusbyggeri ved Bispebjerg Hospital i udbud. Efterfølgende klagede COWI og C.F. Møller, som er to af de virksomheder, som ikke vandt udbuddet, til Klagenævnet for Udbud. Nævnet har netop nu afsagt kendelse. Af den fremgår, at regionen har overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed på en række punkter.

  • I tilbudsevalueringen har regionen på flere punkter bedømt C.F. Møllers løsningsmodel negativt, uagtet at Region Hovedstaden under forhandlingsmøderne med C.F. Møller har været positiv over for disse løsningsmodeller.
  • Regionen har antaget tilbuddet fra KHR, selv om en af KHR’s underleverandører er ejet af en af regionens rådgivere på projektet.
  • Regionen har ikke fulgt proceduren for udbuddet med forhandling, som angivet i udbudsbetingelserne, hvorefter Region Hovedstaden som led i forhandlingerne efter hvert forhandlingsmøde skal udarbejde referat, som skal indgå som en del af grundlaget for forhandling.
  • Forskelsbehandlet konkurrencedeltagerne under forhandlingsmøderne, herunder favoriseret KHR.
  • I forhandlingsforløbet har regionen inddraget usaglige hensyn, som ikke indgår i Konkurrenceprogrammet.
  • Regionen har videregivet fortrolige oplysninger til KHR under forhandlingsforløbet.
  • Ladet pointtildelingen være styret af en usaglig og uberettiget interesse i at antage KHR’s tilbud og dermed af et bestemt resultat af udbuddet.
  • Usagligt påvirket bygherrerådgiveren Dress & Sommer under evalueringsprocessen.
  • Ved at have anvendt underkriteriet ”Projekt” med underliggende delkriterier ”Arkitektur”, ”Funktionalitet”, ”Bæredygtighed” og ”Økonomi” på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage en saglig og objektiv evaluering af tilbuddene.

Skriv kommentar