Forsvarer: Helt urimeligt at holde læge anklaget i fem år Det har haft store konsekvenser for den anklagede læge, at sagen har trukket ud i så lang tid, siger lægens forsvarer. Sagen har aldrig stået stille, siger anklager. 

Tilbage i 2014 blev den anklagede læge fyret fra sit job på et hospital i Region Hovedstaden som en direkte konsekvens af, at Rigshospitalet meldte ham til politiet for svindel med forskningsmidler. Siden har han været nødt til at finde arbejde i udlandet, selvom han har kone og børn i Danmark og helst vil arbejde her. Og fem år er helt urimelig lang tid at blive holdt på anklagebænken. Det siger advokat Arvid Andersen, der er forsvarer for lægen.

Pengene er betalt til det schweiziske firma, som min klient ikke har nogen relation til

Arvid Andersen, advokat

»Min klient erklærer sig uskyldig og har hele tiden gjort det. Vi har gentagne gange klaget over, at sagen skulle trække så meget ud, og vi har igennem hele forløbet under ingen omstændigheder forsøgt at obstruere eller sætte begrænsninger for efterforskningen, tværtimod. Jeg ser derfor ingen grund til, at sagen nu strækker sig over fem år, og det har haft store karrieremæssige og personlige konsekvenser for min klient,« siger Arvid Andersen og fortsætter:

»Der er naturligvis en grund til, at en sag skal behandles inde for rimelig tid, og det handler ikke mindst om, at beviser kan gå tabt, og at vidner ikke kan huske detaljer så langt tilbage.«

 Men sagen har været efterforsket siden 2014 og har ifølge Mads Schønning Frandsen aldrig stået stille

Et forløb som Københavns Politi, uden at ville forholde sig til sagen i øvrigt, begrunder med, at efterforskningen har haft mange grene – ikke mindst til udlandet, hvor begæringer har været med til at trække sagen i langdrag.

Denne sag adskiller sig

Arvid Andersen har også været forsvarer for andre af de læger, der har været anklaget i lignende sager om svindel med forskningsmidler fra Rigshospitalet. Men denne sag adskiller sig markant fra de andre sager, siger han.

»Pengene i denne sag er modsat nogle af de andre sager ikke brugt til private formål, men brugt på forskning.«

Men ifølge anklageskriftet er pengene blevet betalt, uden at der er leveret noget for pengene, og at det har været for lægens egen vinding. Hvor er de 3,8 mio. kr. så forsvundet hen?

»Pengene er betalt til det schweiziske firma, som min klient ikke har nogen som helst relation til eller er engageret i, og jeg regner med, at pengene er brugt til forskning, husleje og lønninger. Desuden må politiet føre bevis for, at der ikke er leveret varer og ydelser for pengene, for vi er af en anden opfattelse,« siger Arvid Andersen.

Da sagen blev anmeldt af Rigshospitalet i 2014, blev lægen fyret på et andet hospital i regionen, men netop den fyring er uberettiget, mener forsvareren.

»Afskedigelsessagen er sat i bero, indtil sagen er overstået. Vi går efter klar frifindelse, og derfor mener vi også, at afskedigelsessagen er sket på et usaglig grundlag.«

Skriv kommentar