Forbedret overlevelse ved immunterapi-kombination til lungekræftpatienter Førstelinjebehandling med en kombination af to typer immunterapi øger overlevelsen blandt patienter med ikke småcellet lungekræft, viser studie præsenteret på ESMO.

Nye data fra CheckMate-227-studiet, som er præsenteret på ESMO viser, at  førstelinjebehandling med en kombination af to immunterapi-lægemidler forbedrer den samlede overlevelse i en subgruppe af patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft, sammenlignet med kemoterapi. Resultaterne af studiet peger på, at kombinationen af nivolumab plus lavdosis ipilimumab kan være en kemoterapifri mulighed til førstebehandling af patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft. Nivolumab, et PD-1-antistof, og ipilimumab, et anticytotoksisk T-lymfocytantigen 4 (CTLA-4) antistof, er immun checkpoint-hæmmere med tydelige, men komplementære virkningsmekanismer....

Prøv Dagens Medicin gratis i 14 dage

Du får fri adgang til alt indhold, samt vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 14 dage.

Efter 14 dage fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalt abonnement, med mindre du opsiger forinden.

(PS: Som læge/medicinstuderende er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis)

Køb abonnement