Forbedret førstelinjebehandling ved diffust storcellet betacelle lymfom Pola-R-CHP-behandlingskombination er bedre end den nuværende standardbehandling med R-CHOP til patienter med diffust storcellet betacelle lymfom.

Et nyt studie, der er blevet præsenteret som et late breaking abstract på den årlige kongres for American Society of Hematology (ASH), viser, at den progressionsfrie overlevelse for patienter med diffust storcellet betacelle lymfom (DLBCL) blev markant forbedret efter to år ved behandling med lægemiddelkombinationen pola-R-CHP sammenlignet med standardbehandlingen med R-CHOP. Forsøget repræsenterer den første signifikante forbedring af standardbehandlingen til nydiagnosticerede patienter med DLBCL i to årtier. Selvom der i forsøget ikke blev fundet nogen signifikant forskel i komplette responsrater...