Første immunterapi mod lungehindekræft Forskere har udviklet en ny form for immunterapi, der som den første af sin slags kan bremse udviklingen af lungehindekræft.

Lungehindekræft er én af mange kræftformer, der i dag ikke findes nogen kur mod. Kemoterapi kan bremse sygdommen lidt, men den kommer altid tilbage. Den forventede levetid for patienter med lungehindekræft er blot 13 til 15 måneder.

Nu viser et nyt klinisk fase II-forsøg dog, at immunterapi kan bremse væksten af lungehindekræft efter tilbagefald. I en patientgruppe, som var blevet behandlet med det nye immunterapeutiske lægemiddel nivolumab, var sygdommen ikke forværret i 44 pct. af patienterne efter 12 uger. Tallet var 50 pct. i en patientgruppe, der var blevet behandlet med en kombination nivolumab og ipilimumab (et andet immunterapeutisk lægemiddel mod forskellige kræftformer).

»Vores fund tyder på, at immunterapi kan give håb til patienter med lungehindekræft. Dette fase II-forsøg understøtter brugen af immunterapi mod sygdommen, men det er for tidligt at konkludere, om det bedst kan betale sig at bruge nivolumab alene eller i kombination med ipilimumab,« fortæller ph.d. og kræftlæge Arnaud Scherpereel, der leder Pulmonary and Thoracic Oncology Department ved University Hospital i Lille, Frankrig, i en pressemeddelelse.

Resultatet af det kliniske fase II-forsøg er netop offentliggjort på en kræftkonference for American Society of Clinical Oncology, der i disse dage bliver afholdt i Chicago.

Stoppede udviklingen af lungehindekræft

125 patienter med fremskreden lungehindekræft har deltaget i studiet. Alle patienterne var forinden blevet behandlet med to omgange kemoterapi. 80 pct. af patienterne var mænd, og gennemsnitsalderen var 72 år. Patienterne blev i studiet behandlet med enten nivolumab eller en kombination af nivolumab og ipilimumab. Behandlingen fortsatte, indtil patienternes sygdom blev forværret.

På ASCO fortæller forskerne om resultaterne af de første 108 behandlinger. I 44 pct. af tilfældene, hvor patienterne blev behandlet med kun nivolumab, skrumpede tumorerne eller stoppede med at vokse i de efterfølgende 12 uger. I kombinationsbehandlingen var tallet 50 procent. Tumorerne skrumpede i 17 pct. af patienterne, som blev behandlet med kun nivolumab, mens tallet var 26 pct. for patienterne, der modtog kombinationsbehandlingen.

Efter 10,4 måneders opfølgning havde patienterne gennemsnitligt ikke oplevet forværring af deres sygdom i 4 måneder med enkeltbehandlingen, mens tallet var 5,6 måneder med kombinationsbehandlingen. Patienterne oplevede kun milde bivirkninger.

Michael Sabel er kræftlæge ved ASXO og kommenterer på det nye forskningsresultat som ASCO-ekspert.

»Vi ser nu den anden bølge af immunterapi, hvor det bliver brugt mod andre former for kræft. Dette studie viser, at immunterapi kan være en effektiv ny behandling mod lungehindekræft, der er en sygdom, som vi længe ikke haft nogen form for behandling imod,« siger Michael Sabel.

Med 125 patienter er det igangværende kliniske forsøg det største af sin slags til at undersøge denne specifikke form for immunterapi til behandling af lungehindekræft. Mange andre kliniske forsøg undersøger nivolumab i kombination med andre typer behandlinger til patienter med lungehindekræft.

»Lungehindekræftceller bygger et mikromiljø, der beskytter dem imod immunforsvarets angreb. Derfor kan terapier, som ændrer dette mikromiljø fra at være immunhæmmende til immunpromoverende, være lovende for fremtidens behandling af lungehindekræft,« siger Arnaud Scherpereel.

Skriv kommentar