Den store byggeudfordring Ambitionerne om at tilpasse hospitalerne til fremtidens vilkår har næppe nogensinde været større

Både faglige organisationer, sundhedsmyndigheder og regionerne har spillet ud med ambitiøse overvejelser og planer. I disse uger skal regeringens rådgivende udvalg endnu en gang aflevere sine overvejelser til regeringen. Det rådgivende udvalg er på en vanskelig opgave. På den ene side skal der afsættes midler til de fleste af de nøgleprojekter, der katalyserer en forandring i fremtidens hospitalsstruktur. Derfor prioriteres det nogle gange at reservere penge til projekter, der inviterer beslutningstagere til forandringsbeslutninger. På den anden side skal regeringens midler...