Blodfortyndende medicin gavner ikke efter hjertesvigt Thrombin er næppe hovedårsagen til kardiovaskulære hændelser blandt hjertesvigt-patienter, konkluderer forskergruppe, der afprøvet forebyggende behandling blodfortyndende medicin efter hjertesvigt.

Behandling med blodfortyndende medicin kunne ikke forhindre dødsfald eller reducere antallet af hjerte-kar-hændelser hos patienter, der har haft en episode med forværret hjertesvigt. Det viser resultater fra et studie, der er blevet præsenteret på ESC-kongressen i München. Ofte bliver disse patienter indlagt gentagne gange på hospitaler, og mange patienter dør. Det gælder specielt i de første måneder efter hændelsen. Tidligere studier har indikeret, at thrombin måske inducerer nogle af disse dårlige udfald for patienterne ved at bidrage til inflammation, endotel...