Sundhedsstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen tager for meget hensyn til prisen på astma- og KOL-midler
Foto: Joachim Rode

Sundhedsstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen tager for meget hensyn til prisen på astma- og KOL-midler Lægemiddelstyrelsen tager mere hensyn til pris end til effekt og bivirkninger i et udkast til en revurdering af tilskud for KOL og astma-lægemidler, mener Sundhedsstyrelsen.

Prisen for lægemidler til patienter med astma og KOL spiller en alt for afgørende rolle for, hvilke midler der fremover skal have generelt tilskud.

Det pointerer Sundhedsstyrelsen i et høringssvar til Lægemiddelstyrelsen (s. 53), som for øjeblikket er ved at revurdere medicintilskud til alle KOL- og astma-midler.

Sundhedsstyrelsen bifalder det nødvendige fokus på rationel og prisbillig lægemiddelbehandling, men skriver, at et snævert fokus på pris er uhensigtsmæssig.

»Vi synes overordnet, at det bærer for meget præg af hensynet til prisen i forhold til hensynet til effekt og bivirkninger. Det er ikke vores opfattelse, at tilskudssystemet er skruet sammen, så det kan bruges til udelukkende at skrue på prisen, fordi tilskudssystemet ikke ændrer sig i takt med takstsystemet. Desuden er der set på prisudviklingen over meget kort tid (6 prisperioder),« skriver Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar.

Kritikken er opsigtsvækkende, fordi Lægemiddelstyrelsen ved årets begyndelsen netop blev skilt fra Sundhedsstyrelsen, og høringssvaret er første synlige eksempel på, at de to styrelser ikke længere har samme ansvarsområder.

Ifølge Sundhedsstyrelsen virker det til, at Lægemiddelstyrelsen i sit udkast til nye tilskudsregler tager hensyn til patienter med astma, men at patienter med KOL bliver besværet med ændringerne af tilskud til LAMA- og LABA-behandling.

I udkastet fra Lægemiddelstyrelsen fremgår det, at læger som førstevalgspræparater skal bruge gruppen af langtidsvirkende beta-2-atagonister (LABA), mens de langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA), som er dyrere end den anden gruppe af medicin, kun får klausuleret tilskud. Dansk Lungemedicinsk Selskab har tidligere været ude og kritisere denne form for klausulering, fordi LAMA i de nye guidelines for området bliver fremhævet som bedste alternativ til KOL-patienter.

Sundhedsstyrelsen opfordrer i høringssvaret til, at Lægemiddelstyrelsen åbner en mulighed for, at læger kan vælge LAMA til en bestemt type KOL-patienter (Gruppe B, C og D i de internationale Gold-standarder).

Ifølge Sundhedsstyrelsen tager høringsudkastet til en revurdering af medicintilskud heller ikke i tilstrækkelig grad hensyn til, at læger bør sænke forbruget af steroider (ICS) i både monobehandling og kombinationsbehandling til flere af grupper af KOL-patienter. Lægemiddelstyrelsen bør overveje en differentieret tilskudsstatus baseret på, om en patient er i behandling for KOL eller astma. På den måde vil læge og KOL-patient i højere grad blive tvunget til at tage stilling til steoridbehandling, pointerer Sundhedsstyrelsen.

Samme differentieret tilskudsstatus for den enkelte indikation bør indføres ved behandling med lægemidler med montelukast, da de kun bør anvendes til astma-patienter, pointerer Sundhedsstyrelsen.

Ydermere skriver Sundhedsstyrelsen:

»Det bliver vanskeligt i praksis at se bort fra adherence og problemer med forskellige devices, som der givetvis vil komme som følge af de foreslåede ændringer.«

Lægemiddelstyrelsen har i alt modtaget 14 høringssvar. Medicintilskudsnævnet har drøftet høringssvarene på sit møde den 25. oktober 2016 og vil ifølge Lægemiddelstyrelsen fortsætte sine drøftelser på de kommende møder.

Skriv kommentar