Direktør for udbudsklinik: PLO skaber lægemangel

Direktør for udbudsklinik: PLO skaber lægemangel Det er et rigidt PLO-system, der skaber lægemangel i yderområderne og sender højtuddannede speciallæger til Norge og Sverige, mener direktøren i Nordic Medicare, som driver syv udbudsklinikker.

Niels H. Riewerts Eriksen må ikke længere arbejde som praktiserende læge i udbuds-klinikken i Pandrup. Han er indehaver af Nordic Medicare, som driver syv af de udbudsklinikker, der findes i Danmark lige nu, og han har desuden selv praktiseret i en af klinikkerne.

Som speciallæge i mikrobiologi har han fået dispensation fra Region Nordjylland til at arbejde som almenmediciner i en seks måneders opstartsperiode, men den har regionen til stor tilfredshed i PLO Nordjylland valgt ikke at forlænge.

Den beslutning er Niels H. Riewerts Eriksen ærgerlig og uforstående overfor, og han rejser nu en skarp kritik af PLO:

»Jeg mener overhovedet ikke, der ville være lægemangel i yderområderne i Danmark, hvis regionerne lod læger fra andre specialer arbejde i yderområderne og frigjorde sig mere fra PLO, der sidder på alt for meget politisk magt,« siger han.

I regionerne har man et krav om, at udbudsklinikkerne kun besættes med læger, der er speciallæger i almen medicin og Niels H. Riewerts Eriksen mener, at PLO gennemtrumfer, at der skal sidde speciallæger i almen medicin steder, hvor læger fra andre praksis-relevante specialer og/eller speciallæger fra andre specialer med praksiserfaring ligeså godt kunne varetage opgaven.

Nordic Medicare-direktøren vil gerne komme med en opsang til politikerne om at overveje ændringer af et system, der ifølge ham er med til at skabe unødvendig lægemangel i yderområderne, og som i sidste ende går ud over patienterne.

»Vi har et rigidt system i Danmark, hvor PLO har en stor politisk magt, der bevirker, at vi for eksempel via vores vikarbureau sender højtuddannede speciallæger indenfor andre specialer end almen medicin til Norge og Sverige hver uge, fordi de ikke må arbejde i almen praksis i Danmark. Og så kalder vi det lægemangel! Vi har simpelthen ikke råd til dette højtuddannede ressourcetab,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Læger fra andre specialer vil i mange tilfælde kunne tilføre området et stort fagligt løft til udpræget gavn for patienterne og samfundet, hvis disse også var repræsenteret i almen praksis, mener han.

Selv er han overbevist om, at et pres fra PLO i Region Nordjyllands samarbejdsudvalg førte til en politisk beslutning om, at han ikke kunne forlænge sin dispensation. I klinikken i Pandrup var han i daglig kontakt med patienterne fra 17. maj til 17. november, men får nu en ren ledelsesfunktion og bliver supervisor.

»Jeg havde tænkt mig at forlænge en måned eller to, og jeg er da stadig lidt uforstående over for beslutningen, fordi jeg gerne ville havde fulgt det hele til dørs. Men vi har fået nedsat ventetider på konsultationer og telefonen betragteligt takket være vores fantastiske læger og sygeplejersker, og jeg har stadig høje ambitioner for klinikken, og er der som overordnet supervisor for kvaliteten,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Han forklarer, at regionen i 2015 havde sat 13,2 mio. kr. af i budgettet til driften af klinikken i Pandrup, men at Nordic Medicare i år driver klinikken for kun 9,6 mio. kr..

Høje krav til udbuds-klinikkerne

Det var hele tiden planen at give udbuds-vinderen af klinikken i Pandrup dispensation i de første seks måneder, for at få den store klinik på plads. Efter perioden afslog regionen at forlænge dispensationen og valgte dermed at håndhæve kontrakten – nemlig kravet om almenmedicinere i klinikken.

»Vi har altså bare valgt at have meget høje krav til udbuds-klinikkerne om at have almenmedicinere, og det er den kontrakt, som Nordic Medicare har skrevet under på, og som vi håndhæver,« siger Henrik Houmøller Sprøgel, souschef for patientforløb i Region Nordjylland, der afviser, at forlængelsen skulle være diskuteret i Samarbejdsudvalget.

I almindelighed er der mulighed for andre speciallæger i front, hvis der sidder en almenmediciner bagved, men det princip har man i Region Nordjylland valgt at skærpe, forklarer han.

De krav er Niels H. Riewerts Eriksen dog meget uforstående overfor, da han sagtens ser læger med andre specialer i almen praksis, som f.eks. i Sverige. Samtidig synes han, at kravene er strammere i udbuds-klinikkerne i forhold til regionens egne klinikker.

Men det afviser Region Nordjylland, at de skulle være.

»I udgangspunktet har vi samme krav til egne klinikker. Vilkårene for oprettelse af de regionsdrevne klinikker er imidlertid helt anderledes end de vilkår andre har, herunder udbuds-klinikkerne. Vi skal ofte med få ugers varsel starte et lægetilbud, og vi tilstræber at have almen medicinere på vagt. Det kan være nødvendigt i den konkrete situation at sætte holdet anderledes. Men der vil altid være en almen mediciner bagved,« siger Henrik Houmøller Sprøgel.

Niels H. Riewerts Eriksen kalder det for en dårlig udnyttelse af speciallæge-ressourcerne herhjemme, at der er så stort et pres om at få lige præcis speciallæger i almen medicin til arbejdet i Almen Praksis, når andre højt uddannede speciallæger lige så godt kunne varetage denne funktion.

»Det kunne være et genialt tema i de igangværende overenskomstforhandlinger OK-2017, at regionerne får ændret det her system, fordi det vil være til stor gavn for de danske patienter. Det er også til regionernes egen faglige og økonomiske fordel, da det ville give et kæmpe fagligt løft, hvis vi kunne fylde alle de pladser ud i yderområderne med speciallæger fra andre specialer, ligesom det ville give en kæmpe økonomisk besparelse for samfundet, for så ville PLO ikke kunne presse regionerne økonomisk, når der er en overskudsproduktion af læger – for det er der reelt. Vi må grundet det nuværende rigide system i Almen Praksis ‘bare’ sende dem til Sverige og Norge i dag,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Han understreger, at specialet almen medicin fortsat vil være en hjørnesten i det primære sundhedsvæsen, men at man er nødt til at finde nye løsninger i en tid, hvor det nuværende system under stram styring af PLO ifølge ham er kørt fast og har skabt en falsk lægemangel med store omkostninger for samfundet og ikke mindst patienterne.

Vi kæmper for et ensartet tilbud

I PLO er man imidlertid først og fremmest helt grundlæggende uenige i, at andre speciallæger ligeså godt kunne have jobbet som praktiserende læge.

»Jeg er meget uenig i, at andre speciallæger skal kunne varetage jobbet som almen mediciner, og det overrasker mig faktisk, at Niels H. Riewerts Eriksen har den holdning og ser så ens på læger med mange forskellige specialer. For mig ville det svare til, at man f.eks. byttede om på dermatologer og gynækologer på et sygehus, og fagligt synes jeg overhovedet ikke, at det giver mening,« siger Christian Freitag og fortsætter:

»Vi kæmper for et ensartet tilbud til borgerne også i fremtiden og vil gerne undgå den situation, som f.eks. er beskrevet i Sverige, hvor man har fragmenteret markedet og har store problemer med at få praktiserende læger, ligesom man har vikarer, der ofte skifter job afhængigt af honoraret. Derimod kan man sige, at vi er helt enige om problemet: At der mangler almen medicinere, og at der er store rekrutteringsproblemer, vi er bare meget uenige om løsningen.«

Christian Freitag forstår godt, at man kan opleve, at  at PLO fylder rigtig meget, men det er han glad for.

»Jeg forstår godt, hvis han oplever, at vi fylder meget, og det kan vi ikke benægte, at vi gør. Vi repræsenterer rigtig mange og får dermed en markedsandel og en vis forhandlingsmagt. Jeg tror nu også, at myndighederne kan se fordelen i at have én part at forhandle med og dermed sikre et meget ensartet tilbud til borgerne. Det paradoksale er så, at sådan en forhandlingsstyrke normalt ville udmønte sig i meget attraktive vilkår, og vi ser jo, at udbuds-klinikkerne har fået bedre kontrakter end vores overenskomst og væsentligt mere i honorar. Jeg skal ikke blande mig i, hvordan Region Nordjylland helt konkret løser det, men vi mener jo selvfølgelig, at man mere seriøst burde styrke og udbygge den del, vi kender og ved fungerer,« siger Christian Freitag.

Kommentarer

 1. Kvalitetsløft på niveau med 1813?

  Gad vide om han også mener at det ville være et kvalitetsløft at få almen medicinere ind som cardiologer eller mikrobiologer ??

  Det lyder mere som en presset mand der flere og flere steder må sande at hans firma ikke kan levere – Nakskov , Ølgod , pandrup etc…. men så er det nok lettere at skyde på andre

   1. Næ Ølgod kender jeg forholdene rimeligt godt ( min barndoms by ) men der opgav I jo også. Pandrup er jo ikke ligefrem rosende hvad borgere deroppe beskriver, Nakskov heller ikke.
    Jeg står ved hvad jeg skrev, det kniber at levere faste læger med rette uddannelse og kontinuitet. Og så er det nok lettere at skyde på andre.
    Din kollega nedenfor oplever ikke samme problem som I gør….

 2. Der er en gammel vittighed der går på hvad forskellen er på Gud og en læge, hvor svaret er at Gud godt ved han ikke er læge!
  Det faktum at denne speciallæge i mikrobiologi end ikke ænser sine egne lægefaglige grænser for at kunne tjene penge, er jo i mine øjne en skændsel for lægestanden!! Det er lige præcis det lys den almindelige danske ynder at sætte os i – en flok griske mennesker der vil gøre hvad som helst for ussel mammon!
  Jeg græmmes.

 3. En mikrobiolog eller anden speciallæge er vel bedre end ingen læge, eller?
  Kunne man forestille sig en mere nuanceret dispensationsordning der tilgodeser de tyndt bemandede områder, men afvikles i takt med at der kommer flere almen medicinere? Kunne man forestille sig en efteruddannelse evt med eksamen der sikrer at andre specialer kan opnå en slags merit (som skolelærerne har det)?

   1. Der er blandt andet det specielle med almen medicin, at det ikke kræver de meget omfattende tekniske færdigheder og kendskab som kirurgi gør, det håber jeg da at du kan erkende. Mit udgangspunkt for kommentaren er som gynækolog, som heller ikke i de fleste tilfælde kræver så omfattende tekniske kundskaber og færdigheder som kirurgien. Og som halvt færdig almenmediciner. Der er altså store forskelle på specialerne på mange måder, som du jo selv er inde på, men jeg mener der er mange tilfælde hvor speciallæger fra andre specialer kan opnå en rimelig erfaring inden for kortere tid, og gøre en god indsats i almen medicin.

    1. Beklager sent svar.

     Om et speciale kræver tekniske færdigheder siger i min optik ikke så meget om hvor vanskeligt det er.

     I givet fald er intern medicinske specialer , psykiatri og pædiatri altså noget der let læres ?

     Du angriber almen medicinere for mang respekt for andre specialer men har selv kun respekt for kirurgen ?

     I min optik er alle specialer ligeværdige – jeg er en god almen mediciner og jo jeg kan nok gøre nytte på sygehuset i andre specialer men jeg vil aldrig blive god til det. I hvert fald ikke på kort sigt.

     Det samme med mine kolleger , naturligvis kan de også gøre nytte i en almen praksis men bredden i mit speciale gør netop at en gynækolog , en kirurg eller en pædiater meget hurtigt kommer til kort. Ikke fordi de er dårligere læger men fordi der er forskel.

     Klart ville en gynækolog let kunne lave en smear men den efterflg stresssamtale, barnet med feber og bekymrede forældre, lændesmerterne hos den 55 årlige eller diabetes kontrollen vil det knibe mere med.

     Jeg har siddet i min praksis knap 10 år nu og føler først nu jeg rigtigt kender patienterne , byen og mit fag.

     Løsning ? Ro om almen praksis – politikerne må vælge hvilken vej de vil og følge den. Den danske model? Den svenske ( 3 gange dyrere men…) eller? Først med ro tør nye læger komme ud, de vil jo gerne have egen klinik ( stort set ingen vil i udbudskkinikker mm) men tør ikke sætte mio i noget man ikke ved hvilken retning går

     1. Kære Thomas Søgaard
      Du fremfører, at den svenske model er 3 gange dyrere og, at ingen vil i udbudsklinkker.
      Har du en faktabaseret viden der kan understøtte disse to påstande?
      Mvh
      Niels H. Riewerts Eriksen

     2. Ja Niels naturligvis, FYAM undersøgte det for få mdr siden, ca 93 % ville egen klinik, knap 7 % ville ansættes i PLO drevet klinik og omkring 0,7 % ville i udbudsklinikker.

      Den svenske model koster ca 4500 kr pr borger pr år, den danske omkring 1500. Det kan du let søge frem i de åbne svenske databaser.

    2. Undskyld Niels lille rettelse , tallene var som følger fro FYAM
     70% af FYAM’s medlemmer bor i eller omkring de 3 største byer, men 25% har overvejet at flytte til et område med rekrutteringsproblemer. Kun 1,7% ønsker på sigt at arbejde på hospitaler, 0,6% i regionsklinikker og slet ingen i industrien. Til gengæld ønsker hele 93% at arbejde i praksis, heraf 8% som ansatte læger i PLO drevne praksis.

  1. Det er lidt skræmmende og trist med den tone, der her lægges af flere (formodede) almenmedicinere om kolleger fra andre specialiteter. Jeg er enig med dig, Jesper, i at for patienterne kan en læge med et andet speciale være bedre end ingen læge. Men dem der er ude med riven her, kunne sikkert aldrig drømme om at arbejde derude hvor det virkelig kniber? Så det ville være fint med mere lempelige dispensationer, og hvis de skulle kunne opretholdes indtil der Kim flere specialister i almen medicin, der gad arbejde derude, så ville det blive til nogle meget lande dispensationer. De folk der er ude med den hårde tone her, har simpelthen ikke nogen forslag til en løsning!! Og derfor bliver de så skingre.

 4. Riewerts Eriksen ved godt at der ikke er mange steder i Sverige hvor det er muligt at arbejde som almen mediciner uden en svensk specialistkompetens!

  1. Okay, så må du jo godtage Norge som eksempel på at det er helt almindeligt at arbejde i almen praksis uden at være specialist (ikke engang indenfor andre specialer) I får altså rigtig svært ved at afvise den del af Riewerts Eriksens argumenter!!!

 5. Mon ikke jeg burde søge et job som overlæge på mikrobiologisk afdeling et sted i landet… godt nok er jeg almen mediciner men har da et speciale … ergo bør jeg søge…

 6. Kære Morten Nielsen
  Jeg beklager, at det ikke fremgår af artiklen, at jeg tillige har arbejdet i 5½ år som praktiserende læge i Blekinge i samme lægehus. Denne oplysning kunne have øget den faglige forståelse for mine argumenter.
  Mvh
  Niels H. Riewerts Eriksen

  1. Det ændrer da ingenting!! At du ikke selv kan se hvor himmelråbende absurd det er at du sidder i en stilling du ikke er specialiseret indenfor, er da kun overgået af at du praler med hvor længe du har gjort det!!! Fint nok du har fundet en måde at tjene penge på, men lad være med at peg fingre mod PLO – vær mand nok til at stå ved det du gør, og hvad det fører med sig!!

 7. Det er en ommer hr. Eriksen. En ommer. Det kan du ikke være bekendt at byde lægestanden. Jeg driver en udbudsklinik i Region Midtjylland, og jeg må, ganske som du, kun anvende speciallæger i almen medicin. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg skriver til dig – og det er helt uden malice – at jeg ikke ville byde mine patienter, regionen eller mine kollegaer at have en en mikrobiolog ansat som praktiserende læge. Og helt ærligt kan jeg ikke forstå, hvorledes Region Nordjylland kunne finde på at give dig dispensation til at arbejde som praktiserende læge. Ja man skal være noget ignorant, hvis man tror, at regionen kunne komme igennem med ansættelser eller godkende ansættelser af alle mulige specialer i almen praksis. Jeg er bange for, at du ikke får megen opbakning til dine holdninger.

  1. Kære Erland Andersen
   Det er korrekt, at du driver en udbudsklinik i Region Midtjylland og du kun må anvende speciallæger i almen medicin, hvilket du anfører, at du faktisk er glad for. Kan du bekræfte, at du per 15. juni 2015 ansatte en læge med følgende egenskaber;
   lægen var ikke speciallæge
   lægen have i 1996 mistet retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler
   lægen blev i 2016 idømt 30 dages fængsel og blev frataget sin autorisation
   lægen havde forinden ansættelsen mistet autorisationen i Sverige
   Måtte jeg således høre fra dig?
   Mvh

   Niels H. Riewerts Eriksen

 8. Dette er ikke Somalia. Det bør mikrobiologen erkende. Sjovt nok var der for mange år siden en sag med en anden mikrobiolog, som havde fået et professorat – tror jeg det var, men måtte tilbage og være forvagt (sumpsvin) for at færdiggøre sin speciallægeuddannelse. Der er ikke og skal ikke være nogen appelmulighed. Fejlen er at der overhovedet blev givet dispensation.

 9. Mon ikke PLO skulle tage “Ja hatten” af igen og give regionerne et reelt modspil. I stedet for at sikre rimelige arbejdsforhold i praksis bruger PLO kræfter på at nedkæmpe små aktører, som arbejder hvor ingen andre vil, og som reelt er et symptom på, ikke årsagen til, en praksissektor i dyb krise.

  1. PLO bekæmper ikke nogen, – det er såmænd myndighedernes regler, som Eriksen kritiserer – PLO har slet ikke indflydelse på dette, selvom det åbenbart er opportunt for ham at gøre PLO til prygelknabe for hans rekrutteringsproblemer.
   Til orientering kan jeg oplyse, at praktiserende læger er underlagt stramme regler for vikaransættelser – endda endnu strammere end de, som udbudsklinikkerne er underlagt, herunder krav om speciallægestatus og enten ledigt ydernummer til ansættelse, tilladelse skal søges ved fastansættelse, fravær af ejerlæge under vikarens tilstedeværelse mm

   1. Til orientering fra PLO´s egen hjemmeside:
    Principallægen skal efter Overenskomst om almen praksis så vidt muligt sørge for, at en antaget vikar opfylder betingelserne for at betegne sig som alment praktiserende læge. Vikarer ansat mere end to måneder skal altid opfylde disse betingelser, medmindre vikaren er eller har været fase 2 praksisamanuensis i pågældende praksis

 10. Kære Gert Storm Kristensen
  Nordic Medicare agerer efter overenskomsten mellem Danske Regioner og PLO og modtager følgelig deraf ikke moms for vores ydelser, hvorfor vi betaler fuld lønsumsafgift.
  Mvh
  Niels H. Riewerts Eriksen

 11. Jeg tror at jeg vil søge en stilling som neuro- eller thoraxkirurg næste gang. Hvad mener du, ikke kvalificeret? Jeg er jo speciallæge (i almen medicin). En læge er vel en læge – hvor svært kan det være..?

  1. Kommentarer, der markereres som værende i strid med Dagens Medicins debatregler af jer brugere, fjernes automatisk fra oversigten og sendes til godkendelse hos redaktionen.

   Kommenterer, der ikke bidrager til at bringe debatten videre, er injurierende eller indeholder personangreb, bliver ikke godkendt.

   1. I så fald vil jeg gerne klage over denne artikel, der fornemmes som en bevidst provokation mod PLO, de praktiserende læger og specialet almen medicin. En ubehøvlet konspiration mellem Dagens Medicin og en af dens annoncører Nordic Medicare.

    1. Der er selvfølgelig ikke tale om nogen konspiration mellem Dagens Medicin og Nordic Medicare for at provokere hverken PLO, de praktiserende læger eller specialet almen medicin.

     Og blot for at få fakta på plads: Nordic Medicare har ikke annonceret i Dagens Medicin siden september 2013.

     1. Jeg mener der er tale om click-bait fra Dagens Medicin. Jeg fastholder min klage.
      Denne artikel nedgør mit speciale og mine kollegaer. Jeg føler mig ramt og hånet fagligt. Det finder jeg mig ikke i.
      At en privat virksomhed snylter sig ind og tjener penge på den lægemangel der er i øjeblikket, det må være hvad det er. Men hvis I agerer mikrofonholder for deres hån mod mit speciale, så står jeg af.

 12. Hvorfor kan jeg se svar stilet til en bestemt person, men dennes kommentar er ikke at finde.

  Censurerer I kommentarerne?

  Det havde jeg godt nok ikke troet. Vi lever da i et land med ytringsfrihed!

  1. Kommentarer, der markereres som værende i strid med Dagens Medicins debatregler af jer brugere, fjernes automatisk fra oversigten og sendes til godkendelse hos redaktionen.

   Kommenterer, der ikke bidrager til at bringe debatten videre, er injurierende eller indeholder personangreb, bliver ikke godkendt.

   1. Det er ok at fjerne injurierende kommentarer og personangreb – men kommentarer, som ikke bringer debatten videre?? Videre til/fra hvad? Den retning, som Dagens Medicin afstikker? Med en sådan indstilling mister I læsere og deltagere her på debatten – I risikerer ganske enkelt at det bliver uvedkommende at følge med i jeres avis.

 13. Hmm, mange tanker og mange kommentarer.

  Det der falder mig for hjertet er faktisk den manglende respekt for faget almen medicin.

  En mikrobiolog har arbejdet 5,5 år som almen mediciner – og tænker “det klarer jeg fint.”
  En anden læge synes en anden speciallæge er bedre end ingen.
  Mon det ville gå i andre specialer?

  Jeg har bl.a været 4 år på en hjerteafdeling, men er ikke cardiolog, 1,5 år på en børneafdeling men er ikke børnelæge, 1,5 år på medicinsk afdeling og har iøvrigt haft intro stilling i kirurgi med selvstændige operationer.
  MEN det gør mig ikke til speciallæge indenfor de specialer.

  Handler det ikke om at kende sin begrænsning og sin faglighed?

  Ærgerligt at vi, i en tid med massive problemer og politiske kampe der skal og bør tagesfor at vi kan fastholde vores faglighed, også skal bruge energi på at argumentere overfor hinanden.

  Og så lige en sidste kommentar… hvorfor rejser så mange til Norge og Sverige – er det fordi de nu gennem år har nedbrudt et godt primært lægesystem og må tage til takke med hvad de kan få af læger?
  Og hvorfor passer lægerne ikke patienterne i Danmark?

 14. PLO skaber lægemangel – ja – ved at tillade et almen medicinsk moras uden perspektiv!
  PLO tillader at kontrakten med DDR er blevet for sølle.
  PLO tillader uklarhed omkring nødvendigheden af speciallægeanerkendelse. (DDR kan åbenbart godkende dispensation for speciallægekrav, ansætte ikke-speciallæger med “tilstræbt almen mediciner på vagt” – hvad FANDEN er dét for noget!
  PLO tillader, på trods af at være den suverænt største kunde, at DDR uddeler Mercedes-er til få ikke-PLO-er (udbudskontrakter), mens vi andre PLO-er må fortsætte på vores 3-hjulede cykler.
  PLO tillader at DDR har slettet goodwill-milliarder med et pennestrøg og at investering i virksomhedsopbygning er en meget tvivlsom affære.
  Har PLO solgt helt ud?

 15. At opleve en speciallæge angribe et andet speciale, på en åbenlys baggrund af egne økonomiske interesser, er hverken kønt eller seriøst. Men falder åbenbart indenfor
  Dagens Medicins regler om hvilke artikler fortjener de store overskrifter.

  1. Kære Edgar Dahlin

   Jeg angriber absolut ikke et andet speciale, men forsvarer en masse patienter der har brug for lægedækning her og nu. PLO har siden specialet blev etableret primo 1994 haft lang tid til at tilpasse sig tidernes omskiftelige verden. Den struktur PLO tænkte igennem i 1994 har ikke vist sig som en ikke bæredygtig struktur, eller som garant for patienternes sundhed, i dagens Danmark. Resultatet af dette ser vi i dag med ca. 1/6 af PLO´S egne medlemmer der tager job inden for de offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse, udlandet, vagtlægeordningerne, kommunerne, regionerne, private firmaer, regionsklinikker, udbudsklinikker, Grønland og Færøerne.

   At lægerne ønsker andre jobmuligheder er formodentlig et udtryk for deres faglige ønsker, men antagelig også et spejlbillede af de jobmuligheder og betingelser PLO har kunnet formået at skabe. Herved er der etableret et stort vakuum for patienterne i Danmark som Regionerne, der er forpligtiget til at levere sundhed overalt i Danmark, og private aktører har kunnet løfte i fællesskab. Dette burde PLO være glade for så alle patienter får leveret sundhed af optimal kvalitet i Danmark. Hvis de private aktører ikke havde løftet denne opgave, havde PLO i dag haft nogle helt andre uoverstigelige udfordringer, der formodentlig havde trukket nogle i dag ukendte politiske løsninger ned over hovedet på PLO, da regionerne uanset hvad er forpligtiget til at levere sundhed.

   Mange af de udbudsklinikker de private aktører har overtaget har været i en fagligt set sørgelig forfatning på overtagelsestidspunktet, grundet langstrakte processer omkring overdragelserne, og patienterne har i mange tilfælde været uden reel lægedækning i flere måneder, hvorfor kan det godt i starten kan være en udfordring at overtage nogle af de lægeklinikker i Danmark ingen andre PLO-læger ønsker at overtage. Dette har vi i særlig grad oplevet i de tilfælde, hvor vi har overtaget klinikker efter, at en PLO læge har været sygemeldt i flere måneder og alligevel med kollegaers hjælp har forsøgt at passe de akutte patienter.

   I Region Nordjylland kunne PLO ikke komme med løsningsforslag i en klinik med mere end 6.000 patienter og Regionen er nu ved at gennemføre en udenlandsk rekruttering med fire læger fra Bulgarien, Litauen, Ungarn og Italien, der er ved at blive uddannet til de danske standarder. Er det det vi vil?

   Det ville være et kæmpe fagligt løft for vores mange patienter, hvis vi i dag kunne anvende de mange danske dygtige speciallæger fra praksisrelevante specialer vi i dag hver uge sender til Norge og Sverige. Vi sender dem til vores nabolande, da i modsætning til i Danmark her problemfrit kan arbejde inden for Almen Praksis. Jeg forudsætter, at disse læger har erfaring fra Almen Praksis. Jeg bemærker mig følgende fra artiklen; ”For mig ville det svare til, at man f.eks. byttede om på dermatologer og gynækologer på et sygehus, og fagligt synes jeg overhovedet ikke, at det giver mening,« siger Christian Freitag. At sammenligne to nonhomogene specialer opfatter jeg alene som en lynafledning fra den store virkelighed, at Almen Praksis ville kunne få et stort fagligt løft ved at praksisrelevante specialer kunne fungere i Almen Praksis. I Norge og Sverige kan man naturligvis ikke bytte om på dermatologer og gynækologer, hvilket aldrig har været mit forslag, men det er en mulighed for andre speciallæger med praksiserfaring at arbejde inden for Almen Praksis. Man kan mig bekendt ingen steder arbejde på tværs af specialerne undtagen indenfor for Almen Medicin i Norge og Sverige.

   For blot tre uger siden udtalte Christian Freitag sig til Dagens Medicin, at ”Selvom man kom med en mia, ville vi have leveringsvanskeligheder de næste fem år” (http://dagensmedicin.dk/freitag-selvom-man-kom-mia-vi-have-leveringsvanskeligheder-naeste-fem-aar/). Hvis 1 mia. fra politikernes side ikke hjælper på PLOs leveringsvanskeligheder, hvordan vil PLO så løse problemet om at sikre lægedækning til alle i Danmark – uden at blive inspireret af hvordan vores nabolande arbejder indenfor Almen Praksis?

   Tænk sig hvis pædiatere så børnene, kardiologer så hjertepatienterne, gastroenterologer så patienter med mave-tarm problemer, infektionsmedicinere så infektionerne og jeg kunne blive ved. Kan man forestille sig nogen der ville mene, at dette ville være en kvalitetsforringelse? Dette vil man kunne gøre på de større lægehuse i Danmark, ligesom man f.eks. gør det på tilsvarende lægehuse i Norge og Sverige, og dermed tilføje øget kvalitet og kapacitet i Almen Praksis der er så hårdt tiltrængt i Danmark. Speciallæger i almen medicin vil stadig være fundamentet og en altafgørende ressource i Almen Praksis ligesom de er i Sverige og Norge.

   Denne model kunne aflaste sygehusvæsenet og tilføre Almen Praksis den største vækst og det største faglige løft gennem mange år.

   Vi har før i historien set, at systemer er vaklet omkuld uden at ledelserne har haft forståelse for den tid de levede i. Desværre har vi i dag ikke en bæredygtig struktur inden for Almen Praksis, hvilket har store konsekvenser for patienterne i yderområderne. Vi er alle sammen nødt til at tænke i andre baner af hensyn til vores alle sammens patienters ve og vel.

   Det er tid til forandring med respekt for vores patienters ve og vel og lad os løse denne store samfundsopgave sammen ved at komme med en ny løsningsmodel for Almen Praksis i Danmark.

   Mvh

   Niels H. Riewerts Eriksen

   1. For at sige det pænt taler du mod bedre vidende når du skriver at danske læger fra andre specialer problemfrit kan få arbejde i Sverige .
    Langt de fleste län kræver altså svensk specialistkompetens i almen medicin!

   2. Kære Niels
    Jeg er fuldstændig med på at både regionerne, der har ansvaret og din virksomhed, der skal forsøge at løse opgaven, ser efter alternative modeller. Du må dog alligevel finde dig i, at jeg fortsat vil argumentere for, at den vej kan risikere at være en glidebane. Det kan ende med et meget uensartet, kortsigtet og dyrt tilbud til borgerne, som vi har set det i Sverige. En udvikling der tilmed kan være vanskelig at vende igen.

    Det er rigtig, at jeg har sagt, at 1 mia ikke vil løse vores leveringsproblemer her og nu. Det står jeg ved. Du konkluderer så: “Hvis 1 mia. fra politikernes side ikke hjælper på PLOs leveringsvanskeligheder,….”

    Det er måske en lige lovlig frisk konklusion. 1 mia vil hjælpe helt gevaldig på vores leveringsproblemer, lige med det samme også selvom 1 mia ikke vil løse alle problemerne. PLO er dog ikke kun interesseret i løsninger på den korte bane. Vi går efter løsninger, der også er gode om 5 og 10 år.
    Venlige hilsner

    1. Kære Christian Freitag
     Jeg forstår virkelig ikke, at du kan opfatte dette som en glidebane. Det er jo tankevækkende, at PLO finder det i orden, at ca. 1/6 af dets medlemmer kan tage arbejde inden for andre specialer, så som psykiatri, geriatri med mere, mens andre speciallæger i almen medicin arbejder indenfor akut medicin. På samme tid er du modstander af, at højt uddannede speciallæger fra andre praksisrelevante specialer, som vi i dag sender til Norge og Sverige for at arbejde indenfor Almen Praksis, ikke kan arbejde inden for almen medicin i Danmark. Dette hænger i min optik ikke sammen. Hvis du ændrede holdning til dette ville de begræde det dybt i Norge og Sverige, mens de danske patienter ville få maksimal lægedækning og et kæmpe kvalitetsløft, hvis vi i Danmark også gjorde brug af den norske og svenske model på lægeklinikker i Danmark. Kan du til min faktabaserede forståelse forklare, hvorfor min model skulle være dyrere, da jeg ikke umiddelbart forstår dette?
     Mvh
     Niels H. Riewerts Eriksen

     1. Det betyder ikke noget for dig at fx pædiaterne klart melder ud at syge børn bedst behandles ved en almen mediciner der naturligvis sender de mere alvorligt syge til en børnelæge ?

      Eller at den svenske model dels har enorm lægemangel og koster 3 gange mere end den danske?

      Du kan naturligvis selv mene at børn ses af børnelæge , hjertesyge af cardiolog mm men de respektive faglige selskaber er bare ikke enige. Så må man jo selv vælge hvem man tror ved bedst …

  1. Kære Jens Martin Kristensen
   Ja det vil vi og i særlig grad kunne dette være mere lukrativt, men den mulighed har vi ikke fået i nogen regioner. Hvis vi som en del af dette kunne få del i de goder PLO i dag modtager fra Regionerne så som diverse fonde, især Fonden for Almen Praksis (kvalitetsudvikling), Administrationsudvalget, Vagtlægeordningen og § 2 aftaler der for sidstnævnte i 2015 udgjorde 15.304.571 DKK i Region Nordjylland.
   Så svaret er ubetinget ja.
   Mvh
   Niels H. Riewerts Eriksen

 16. Når man skriver noget så tåbeligt som:

  Tænk sig hvis pædiatere så børnene, kardiologer så hjertepatienterne, gastroenterologer så patienter med mave-tarm problemer, infektionsmedicinere så infektionerne og jeg kunne blive ved. Kan man forestille sig nogen der ville mene, at dette ville være en kvalitetsforringelse?

  så har man i min optik med al ønsket tydelighed bevist at man slet ikke har forstået hvad specialet “almen medicin” går ud på, og hvorfor man ikke bør arbejde i en almen lægepraksis.

 17. Det som udbudsklinikkerne lever af lige nu er den massive diskrepans der er mellem udbud og efterspørgsel.
  Almen medicinere i danmark leverer en ekstremt efterspurgt vare. Det er et område hvor der leveres value for money. Det dummeste der nogensinde er sket er at regionerne har indført økonomiloft. Dette har medført nedsat aktivitet, manglende tro på fremtiden og spillerum for en profitskabende virksomhed som Nordic Medicare.
  Der er ikke noget galt i profit, og når regionen ikke kan se forskel på den vare de får hos en livslangt dedikeret fast forankret almen mediciner med driftsansvar kontra skiftende vikarlæger med en mikrobiolog som supervisor, så ligger de som de selv har redt.
  Hvis det ikke fremgår af henvisningsmønster / brug af lægevagt / patienttilfredshed / ordinationsmønster at der er forskel på de forskellige driftsformer, ja så kan vi vel ligeså godt nedlægge specialet og lade det være op til markedskræfter og entrepenante omnipotente mikrobiologer at styre primærsektoren.
  På trods af at jeg konstant forsøger at opdatere min viden inden for almen medicin, tager på systematisk og selvvalgt efteruddannelse, holder daglige møder med mine 2 almen medicinske kompagnoner, skriver instrukser til personalet og vedligeholder deres uddannelse, konstant effektiviserer driften af min praksis, kender mine 1700 pt ud og ind- efterhånden over 3 generationer, kender nærområdet, områdets speciallægers styrker og svagheder, er på fornavn med Ilse fra apoteket, og ser frem til akkreditering, skal jeg STADIG gøre mit ypperste og anstrenge mig for at arbejde inden for mit eget område.
  Jeg vil SLET ikke kunne arbejde med samme effektivitet og sikkerhed på en udebane.
  Hvis man tror man kan navigere i dette bio-psyko-sociale felt med en anden speciallægeuddannelse og som vikar har man efter min bedste overbevisning ikke fattet dybden og essensen i specialet.
  At regionen har skabt en mangel på praktiserende læger kan man ikke beskylde PLO for. Man kan derimod beskylde PLO – os selv- for at vi ikke har krævet de rimelige vilkår specialet fortjener.
  Efter min mening har regionen udbudt og købt en discountvare til en fast pris ved en overfladisk gennemgang. Regningen kommer når utrygge patienter henvender sig i lægevagten med ønske om second opinions, eller henvisningsmønstret ændrer sig bare et par procent.
  Fair konkurrence er velkommen, inspiration fra andre specialer og faggrupper er velkommen, regionen har magten til at købe sig den vare de ønsker sig. Jeg håber dog på, i mit stille almenmedicinske sind, at de kan se igennem vanlig salgsretorik som
  følgende citat er et sødt eksempel på :

  Det er tid til forandring med respekt for vores patienters ve og vel og lad os løse denne store samfundsopgave sammen ved at komme med en ny løsningsmodel for Almen Praksis i Danmark.

 18. Det har været en trist omgang læsning og det vil jeg ikke kommentere yderligere på. Laver man en tælling af alle læger under 75, vil det vise sig at der er mange læger med speciallægeanerkendelse i almen medicin, og flere end der er behov for til at dække for selv de mest pessimistiske tanker om behovet for praktiserende læger. Det er imidlertid sådan at de praktiserende læger i stort omfang ikke arbejder i almen praksis, men derimod på sygehuse( akutklinikker, geriatri, psykiatri etc.), i sociale sammenhæng etc. Der har været en undersøgelse, hvor man i DM undersøgte hvormange PLO der arbejdede på sygehusene, men også her kom en væsentlig fejlkilde, idet en almen mediciner på et sygehus er FAS eller YL. Der er ikke længere krav om at man nødvendigvis skal have et bestemt speciale på en bestemt specialafdeling. Konklusionen er at der kan uddannes uendeligt mange almen medicinere uden at de lander i almen praksis. Almen medicinere er nemlig også mennesker med fri ret til at tage ansættelse, hvor de lyster og det er bare ikke Praksis der trækker og det er måske lige netop det PLO burde se på istedet for at lave mudderkastning.

  1. Det er åbenbart legende let for en ledende overlæge på en af de afdelinger, der beskæftiger en del speciallæger i almen medicin, at skyde skylden for deres flugt fra den døende primærsektor over på PLO. Det må stå hen i det uvisse hvor de informationer kommer fra.

   Nuvel, lad mig orientere om følgende. Dansk almen praksis er ved hjælp af mistillid, negativ presse, dalende indkomst men stigende antal opgaver, beskyldninger om snyd og faglig inkompetence, og nu åbenbart også interkollegial hån, et speciale i frit fald. Og det er IKKE PLOs skyld, men ene Danske Regioner og en tåbelig beslutning hos Undervisningsministeren for år tilbage, der kan tage æren for dette.
   Jeg forstår så udemærket at nyuddannede almenmedicinere holder vejret for at se hvad de kommende forhandlinger medfører. Der skal i hvert fald lyde andre toner fra Danske Regioner før vi kan begynde at håbe på en redning. Hvad andre speciallæger (og tidligere medlemmer af Lægeforeningens repræsentantskab) mener, er for så vidt rystende uinteressant, og bidrager på ingen måde til nogen form for fællesskab søjlerne imellem.

   1. Det er ikke andres skyld at almen medicin er i “frit fald” – det er PLO´s (vores egen)
    PLO har ikke været opgaven voksen; at fastholde, udvikle og formidle almen praksis – på trods af et enestående og ekstremt eftertragtet produkt.
    Vi er ikke ansatte af DDR og bør stå fast på en god kontrakt med samfundet. Det er i alles interesse.
    (succeskriteriet for OK17 burde være at alle AP forlod sygehusene dagen efter!)

   2. Kære Torben, jeg er ked af at du opfatter mit indlæg negativt. Det var faktisk positivt ment. For mig at se, er de praktiserende læger, som helhed meget dygtige og flittige og omsorgsfulde. Når I iværksætter initiativer – undersøgelser, blodprøver, røntgen, behandlingstiltag etc. skal der hele tiden følges op. Det er en uendelig række, der stresser og det er måske ikke alle der magter at have mange bolde i luften. En sygedag, hvoraf jeg ikke tror der er mange for jeres gruppe, kan vælte al god planlægning. Det er sådanne problemstillinger, der måske kan gøre at nyuddannede praktiserende læger lader sig lokke af ansættelser på sygehuse og i kommuner. Mit indlæg var ment som en opfordring til at se mere innovativt på den praktiserende læge og så bruge det i forhandlinger.

Skriv kommentar