Lisette Okkels Jensen er ny professor i kardiologi i Odense Dr. med, ph.d. Lisette Okkels Jensen er tiltrådt som professor i kardiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Lisette Okkels Jensen er uddannet fra Syddansk Universitet i 1997 og blev speciallæge i kardiologi i 2009. Hun har været ansat som overlæge ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital siden 2011.

Lisette Okkels Jensen har gennem sin kliniske ansættelse opnået en høj specialisering indenfor kateterbaseret invasiv diagnostik og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Lisette Okkels Jensen er 50 år, og i hendes forskerkarriere har invasiv diagnostik i kranspulsårerne med supplerende lyd- og lyskatetre (intravaskulær ultralyd (IVUS) og optisk kohærens tomografi (OCT)) ud over vanlig røntgenkontrastundersøgelse spillet en helt central rolle.

Lisette Okkels Jensen

Forskningen i interventionel kardiologi har været fokuseret på kolesterolsænkende medicinsk indflydelse på bremsning/tilbagedannelse af åreforkalkning i kranspulsårerne, kranspulsårens opheling efter ballonudvidelse i med indsættelse af stent hos patienter med åreforkalkningssygdom, og sammenligning af forskellige medicinafgivende stents i kranspulsårerne.

Forskningen dannede basis for erhvervelse af ph.d.-graden i 2003, et forskningsophold ved Cardiovascular Researach Foundation i New York, USA, og den medicinske doktorgrad i 2010. Hun har et nationalt og internationalt netværk omkring disse forskningsområder.

Lisette Okkels Jensen har publiceret 136 artikler i peer reviewed tidsskrifter og er første- eller sidsteforfatter på 61 af artiklerne.

Hun skal med ansættelsen som professor i kardiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet forsat fremme og udvikle forskning og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Kommentarer

  1. Kære Lisette Okkels ,
    et højt til lykke med dit nye professorat skal lyde fra din gamle læge i Herning !
    Med en venlig ” forårshilsen ”
    Ole B Hansen

Skriv kommentar