Danske hospitals­ansatte oversætter for udenlandske læger

Danske hospitals­ansatte oversætter for udenlandske læger Problemer med at rekruttere danske læger på Sygehus Sønderjylland har resulteret i, at dansk personale i flere tilfælde har måttet oversætte for de udenlandske kollegaer. Sygehusledelsen vil sætte ind med supplerende sprogundervisning.

Længere tids problemer med at rekruttere danske speciallæger på Sygehus Sønderjylland betyder, at ansatte skal bruge tid på at oversætte – både skriftligt og mundtligt – for udenlandske kollegaer.

Problematikken, der nu har fået Socialdemokratiet til at kalde sundhedsministeren i samråd, er blevet afdækket i JydskeVestkysten, hvor både nuværende og tidligere sygehusansatte har kritiseret, at flere udenlandske læger ikke kan sproget godt nok, og at dansk personale derfor bl.a. har måttet tolke mellem læge og patient.

Konstitueret administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau, har ikke tal på, hvor mange udenlandske læger, der er ansat, men han understreger, at det langt fra er dem alle sammen, der har udfordringer med kommunikation på dansk.

»Vi er rigtig glade for alle vores mange dygtige speciallæger, også dem med udenlandsk baggrund. De er ikke bare en samlet gruppe, og også deres sprogkundskaber er forskellige. Nogle taler perfekt dansk efter ganske kort tid hos os, og for andre kniber det måske lidt,« siger han.

Ifølge sygehusdirektøren kommer de udenlandske læger fra blandt andet Tyskland og Skandinavien, og alle opfylder Sundhedsstyrelsens krav til sprogkundskaber. Alligevel tager han kritikken alvorligt, og sygehusledelsen er derfor ved at kigge på, om der skal laves nye initiativer, der kan lette kommunikationen på sygehusgangene.

»Når nogen patienter siger, de kan have svært ved at forstå en læge med eksempelvis kraftig accent, er det selvfølgelig et problem, vi skal tage os af. For det er selvfølgelig afgørende at patienten forstår lægen. Vi vil se, om vi kan gøre noget mere ved den problemstilling, og det kan måske være at tilbyde noget supplerende sprogundervisning til dem, der har behov for det,« siger han.

Vikarer udgør større problem

Når flere ansatte i bl.a. sygeplejerskestaben peger på, at det kræver ekstra ressourcer at skulle oversætte for de udenlandske læger, er det ikke et billede, fællestillidsmanden for de yngre læger på sygehuset genkender.

»Det er ikke noget, jeg er stødt på i mit arbejde på sygehuset. For mig er det ikke et problem, at man er udenlandsk. Det, jeg går op i, er, at man har en dansk lægekultur, og det kan du sagtens have selvom du er udenlandsk,« siger Henrik Hansen.

Han forklarer, at han i højere grad oplever det som et problem, at sygehusets lægemangel fører til mange vikaransættelser.

»I forhold til vores rekrutteringsproblemer synes jeg, det er et langt større problem, at nogle afdelinger har rigtig mange vikarer. Det betyder at der ikke er den samme kontinuitet, og at vikarerne ikke føler det samme ansvar i forhold til uddannelse og supervision,« siger han.

Ifølge JydskeVestkysten har Sygehus Sønderjylland inden for halvandet år rekrutteret fem udenlandske læger gennem et bureau. Det har kostet regionen i alt to millioner kroner.

Skriv kommentar