Regioner kan ikke leve op til krav om hurtige screeningssvar Mange kvinder må fortsat vente en måned eller længere på at få svar på, om de har tegn på brystkræft. I Region Nordjylland er der intet lys forude — manglen på mammaradiologer er massiv.

Mangel på kvalificerede radiologer og it-systemnedbrud har i 2013 betydet, at et større antal danske kvinder har måttet vente en måned eller længere på at få svar på deres mammografiscreeningsundersøgelser. Det viser den seneste årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (pdf) fra december 2013.  Styregruppen bag kvalitetsdatabasen understreger selv, at hurtige undersøgelsessvar har stor betydning for en velfungerende screening. Derfor anbefaler de også, at mindst 95 pct. af kvinderne skal have svar på undersøgelsen inden for maksimalt ti arbejdsdage.  »Psykologisk kan lange...