Patienter med skizofreni har halveret deres medicinforbrug med målrettet nedtrapning Det er muligt at halvere forbruget af medicin hos patienter med skizofreni gennem en målrettet indsats – og nogle kan blive helt fri af medicin. Det viser en evaluering af et satspuljeprojekt med 78 patienter på Psykiatrisk Center Glostrup.

Mange mennesker med psykiske lidelser, særligt svære psykiske lidelser som skizofreni, er i behandling med antipsykotisk medicin og ofte også medicin for andre sygdomme med mange fysiske og psykiske bivirkninger til følge. 

En satspulje, der blev udmøntet af Sundhedsstyrelsen i 2017, skulle derfor give erfaringer med, hvordan brugen af medicin hos mennesker med psykiske lidelser kan mindskes. 

Pengene blev tildelt et projekt på Psykiatrisk Center Glostrup i Region Hovedstaden, der har brugt bevillingen på at etablere et såkaldt medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kunne blive ned- eller udtrappet af deres medicin. 

Evalueringen af projektet er nu på plads, og den viser, at det overordnet er muligt at mindske medicinforbruget gennem en individuel indsats, der bygger på patientens eget ønske om at trappe ned eller ud af medicin.

Den skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er meget glædeligt, at det er lykkedes at mindske brugen af medicin hos patienter med skizofreni. Blandt tiltagene er blandt andet en systematisk, tværfaglig indsats med en høj grad af patientinddragelse og et målrettet fokus på nedtrapning. Desuden fik patienterne en fast kontaktperson, og der indgik en bredere vifte af behandlingsindsatser end blot medicinering, blandt andet samtaleterapi og træning. Vi håber, at andre afdelinger vil tage de gode erfaringer til sig og arbejde videre med medicinnedtrapning for de patienter, som ønsker det,« siger Laura Toftegaard Pedersen.

Resultaterne skal ses med forbehold for, at der ikke er tale om et kontrolleret studie, fordi der er ikke var en kontrolgruppe. Evalueringen viser overordnet, at det er muligt at mindske medicinforbruget gennem en individuel indsats, der bygger på patientens eget ønske om at trappe ned eller ud af medicin.

Skriv kommentar