Opstramninger får betydning for danske kræftlægers deltagelse i ESMO
I år ventes ca. 23.000 læger m.fl. at deltage i ESMO-kongressen i MadridFoto: Niels-Bjørn Albinus

Opstramninger får betydning for danske kræftlægers deltagelse i ESMO Restriktioner på danske lægers muligheder for at deltage i sponsorerede kongresrejser vil formodentlig slå igennem på kommende ESMO-kongresser.

Når årets ESMO-kongres officielt åbnes fredag kl. 12, er der udsigt til en kongres med et rekordstort antal deltagere. Sidste år deltog godt 19.000 på ESMO-kongressen i København, i år ventes ca. 23.000 deltagere, herunder en større gruppe danske onkologer.

Spørgsmålet er, om danske onkologer fremover vil være lige så talstærkt repræsenteret på ESMO-kongresser. En enkelt dansk region, Region Syddanmark, har allerede indført skærpede regler for lægers kongresrejser, som betyder, at de enkelte afdelinger fremover selv skal finde penge på budgetterne til lægernes kongresrejser.

Derfor bliver årets ESMO-kongres den sidste større kongres med firmafinansiering af sundhedsprofessionelles deltagelse fra Region Syddanmark. De øvrige regioner har endnu ikke taget stilling til, om de vil indføre lignende restriktioner.

Diskussionen om finansiering af lægers kongresrejser er de seneste måneder kommet i fokus på grund af det nyetablerede Medicinråds habilitetsregler. Medicinrådet udsendte i foråret et sæt habilitetsregler for formænd og medlemmer af rådets fagudvalg, som gjorde det klart, at fagudvalgsmedlemmer ikke kunne deltage i firmasponsorerede kongresrejser.

Rådets habilitetsregler har efterfølgende sat gang i en bredere diskussion om lægers adgang til og deltagelse i videnskabelige kongresser og anden efteruddannelse, en diskussion som aktuelt pågår i Tværregionalt forum for koordination af medicin, i kredsen af regionale sundhedsdirektører og i Danske Regioner.

Lægemiddelindustriforeningen har opgjort, at medicinalindustrien årligt bruger ca. 80 mio. kr. på at sende danske læger på kongresrejser. Hvorvidt de økonomisk pressede regioner er klar til at lægge et lignende beløb på bordet, så lægerne fremover ikke behøver gå til industrien for at finde finansiering af kongresrejser, bliver først afklaret i de kommende måneder.

Skriv kommentar