Niels Borregaard kommer til at løbe om kap med tiden

Niels Borregaard kommer til at løbe om kap med tiden Professor Niels Borregaard, overlæge på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet, er forberedt på at få rigtig travlt på ASH i år. Han har langt flere oplæg på sin ‘ønskeliste’, end han realistisk set har mulighed for at overvære.  

For Niels Borregaard, professor og overlæge på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet, bliver årets ASH-konference en travl affære. Selvom han arbejder hårdt på at få sit program til at gå op i en højere enhed, så må han allerede nu indse, at han ikke når til alle de præsentationer og oplæg, han gerne vil. 

»Jeg tilrettelægger mine dage, så jeg når det vigtigste. Jeg ser særligt frem til de educational-sessions, hvor jeg opdateres på de nyeste principper for behandling af sygdomme uden for mit eget forskningsfelt, som er granulocytter og deres proteiner. Det er vigtigt for den undervisning, jeg varetager, så dem prioriterer jeg højt,« siger Niels Borregaard.    

Foruden de oplæg, der handler om forskning inden for Niels Borregaards eget interessefelt, ser han også meget frem til at overvære de såkaldte ‘presidentials’, hvor de fremmeste forskere præsenterer deres fund. »Selvom de ikke nødvendigvis omhandler forskning inden for mit eget felt, så er presidentials ofte meget givende som inspiration til mit eget forskningsfelt,« forklarer han.  

I det hele taget dedikere Niels Borregaard megen af sin sparsomme tid på ASH til at lade sig inspirere og imponere. Det indebærer bl.a. at overvære de foredrag, hvor foredragsholderen har modtaget en pris eller en anden for anerkendelse for deres forskning. Der er ofte nobelprismodtagere eller kommende nobelpristagere i blandt de forskere, som står på talerstolen under disse seancer.  

»Det er en kæmpe fornøjelse at overvære prismodtagernes foredrag og blive sat ind i historien bag deres fund, hvilke problemer de er stødt på undervejs osv. De er ofte virkelig kompetente fagfolk og samtidig er de ekstremt dygtige formidlere. Det er en inspiration på flere niveauer,« siger Niels Borregaard. 

Når Niels Borregaard ikke styrter rundt og lader sig inspirere af anden forskning, skal han varetage funktionen som chairman på en session om granulocytter: 

»Det indebærer, at jeg inden konferencen har fået tilsendt 150 abstracts, og samarbejde med et panel af forskere fra resten af verden har udvalgt de abstracts, vi mener, har den største nyhedsværdi og betydning på området«. 

Niels Borregaard er yderligere tovholder på to poster-præsentationer, der præsenterer resultaterne af to ph.d.-projekter, som han har vejledt. Det drejer sig dels om tidligere ph.d.-studerende, læge Maria Torp Larsens forskning i, hvorledes mikro-RNA regulerer knoglemarvens dannelse af hvide blodlegemer, samt de proteiner, der er involveret i reguleringen. Mere specifikt retter forskningen sig imod at forstå, hvordan et bestemt mikroprotein har indvirker på modningen af immunsystemets granulocytter. Det har betydning for, hvordan immunsystemet forsvarer sig imod mikroorganismer og hvordan det danner modne celler frem for at overgå til en leukæmisk tilstand.

Læge Andreas Glenthøj har også forsket i granulocytter. De resultater, han skal præsentere på ASH omhandler et specifikt mikroprotein, hvis funktion er at slå bakterier ihjel. Mere præcist har Andreas Glenthøj undersøgt, om dette protein bliver korrekt lagret i immuncellerne.

Begge ph.d.-projekter har været udført i laboratoriet på Rigshospitalets Hæmatologiske Klinik.

Skriv kommentar