Martin Hutchings vil udfordre sig selv på ASH

Martin Hutchings vil udfordre sig selv på ASH Overlæge Martin Hutchings, Rigshospitalet, har en ambition om at blive klogere på de hæmatologiske områder, han ikke nødvendigvis beskæftiger sig med til daglig.  

En gammel talemåde siger, at det er vigtigt at prøve noget nyt hver dag. Talemåden afspejler fint overlæge på Rigshospitalets Hæmatologiske Klinik, Martin Hutchings, syn på formålet med ASH. Faglig og social interaktion på tværs af interessefelter ligger højt på hans prioriteringsliste: 

»I min hverdag har jeg rig mulighed for at tale med mine nærmeste kolleger om mit eget specifikke interessefelt, lymfomer. På ASH, hvor alle interessefelter inden for hæmatologien er repræsenteret, mener jeg, at det er vigtigt, at jeg udfordrer mig selv lidt og opsøger viden om noget af det, jeg ikke ved så meget om i forvejen,« siger Martin Hutchings.

Han har været af sted på ASH flere gange før og har gennem årene erfaret, at de såkaldte ’educationals’ er gode at opsøge for at få ’lappet huller’ i sin hæmatologiske paratviden. 

Martin Hutchings oplever, at det i år har været meget lettere at planlægge sit program for konferencen inden afrejsen til San Francisco. ASHs hjemmeside er designet langt mere overskueligt og arrangørerne har udviklet redskaber, der gør det lettere for den enkelte deltager at sammensætte sit unikke konferenceprogram dag for dag. 

Det er en klar forbedring i forhold til tidligere år, da Martin Hutchings har oplevet at komme hjem med følelsen af at have overset en masse spændende præsentationer.

I år er de største krydser i overlægens eget konferenceprogram sat ud for præsentationer, der omhandler nye lægemidler og deres afprøvning i kliniske studier. Især interesserer Martin Hutchings sig for fase 1 studier inden for behandlingen af lymfomer: 

»Targeteret behandling er vejen frem. I den forbindelse vurderer jeg, at det er særligt interessant at holde øje med to nye behandlinger, PD1-hæmmere og PI3K-hæmmere. De er eksempler på nyere lægemidler, der potentielt kan bruges i behandlingen af rigtig mange kræftformer, herunder lymfomer« siger han.

Effekten af PD1-hæmmere er allerede dokumenteret som effektiv behandlingsstrategi mod solide tumorer, og et nyt studie tyder på, at PD1-hæmmere også har god effekt for patienter med klassisk Hodgkin Syndrom (cHL). Én af de præsentationer, Martin Hutchings ser frem til at overvære på ASH, er således en præsentationen af et studie, der viser, at cHL-patienter med tilbagefald, generelt tolererer behandling med PD1-hæmmere godt. 

»Over halvdelen af de behandlede patienter i studiet oplevede en reduktion i deres tumorer. Almindeligvis ser vi ikke så høje remissionsrater, når patienter har fået mange behandlinger tidligere. Det er med til at understrege, at antistofferne har et stort potentiale, og er værd holde et vågent øje med i fremtiden,« siger Martin Hutchings.

Han uddyber, at tendenserne inden for hæmatologien peger på, at vi for fremtiden vil se langt flere behandlinger, der bevæger sig væk fra traditionel kemoterapi. Det vil studierne, der præsenteres på ASH, også afspejle, siger Martin Hutchings. 

»Kemoterapi er jo en behandlingsform, der er voldsom og som går hårdt ud over patienternes celler – de syge, men også i et vist omfang de raske. Kan vi udvikle behandlingsregimer, der er mere skånsomme og målrettede mod specifikke mutationer og defekter, så er det jo klart at foretrække«.

Skriv kommentar