Peter Hokland vil bane vejen for unge forskere Lærestolsprofessor Peter Hokland, Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital, ser det som sin fornemmeste opgaver at klæde de yngre ph.d.-studerende på, så de får mest muligt ud af ASH.

Peter Hokland, lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital, har sammen med sin forskningsgruppe seks abstracts med på ASH. Han skal selv præsentere en poster, men ellers vil han, som han formulere det, lade ‘de unge komme til’. 

Ifølge professoren er hans vigtigste opgave at dele sine erfaringer. To af hans ph.d.-studerende har aldrig deltaget på ASH før, så dem planlægger han at tage med til poster-præsentationer og introducere dem for forskere på konferencen. 

»Det er jo det, det hele drejer sig om – at sørge for, at der står nogle nye, lovende forskere klar i kulissen til at tage over, når jeg engang må lægge arbejdet på hylden. Og kan jeg bidrage til, at den proces bliver fremskyndet, så gør jeg hellere end gerne det,« siger Peter Hokland. 

»Det er en kæmpe stor mulighed for de unge forskere at komme over og fornemme stemningen på ASH, og være iblandt mange tusind andre hæmatologer, som præsenterer og diskuterer deres forskning,« siger han. 

Hvor Peter Hokland anbefaler sine ph.d.-studerende at planlægge deres konference, så de opdateres bedst muligt om den nyeste forskning inden for deres eget, specifikke interessefelt, så foretrækker professoren selv at bruge konferencen til at danne sig et bredere overblik over hele det hæmatologiske område. 

Som lærestolsprofessor er det vigtigt at vide, hvad der sker på hele det hæmatologiske felt, mener han.

»Jeg ser meget frem til den store plenarsession, hvor den nyeste forskning inden for alle afkroge af hæmatologien præsenteres – alt fra forskning i jernmangel til studier om akut leukæmi. Sessionen byder ofte på overraskelser om nye molekylære definitioner og ny viden om målrettede behandlinger,« siger han. 

Ud over at være lærestolsprofessor i hæmatologi har Peter Hokland også en koordinerende funktion på Centret for Kræftforskning på Aarhus Universitetshospital. Meget af hans tid går med undervisning og administrativt arbejde, og det er derfor begrænset, hvor mange forskningsmøder, han kan sætte tid af til.

ASH er dog et af de arrangementer, som han vælger at rydde sin kalender for: 

»For mig er ASH meget mere end selve mødet. Det er i lige så høj grad et forum, hvor jeg kan mødes med repræsentanter fra industrien, forskere og samarbejdspartnere fra hele verden. F.eks. skal jeg mødes med en amerikansk forsker, som jeg samarbejder med om et bogprojekt under konferencen«.

Foruden det brede overblik forventer Peter Hokland også at blive inspireret til at komme videre med sin egen forskning. »Vi har lige startet et projekt op om minimal restsygdom ved leukæmi støttet af ‘Knæk Cancer’. Jeg håber, at jeg kan få nye data med hjem fra ASH, så vi kan få skudt det projekt rigtig godt fra start,« siger han.

Den poster, Peter Hokland selv skal præsentere, er en undersøgelse af to enæggede tvillingebrødre. Den ene tvilling har leukæmi, mens den anden tvilling kun har forstadier til sygdommen. I studiet har forskerne foretaget en genomanalyse, og fundet frem til en række gener, der lader til at have indflydelse på leukæmi. 

Skriv kommentar