Michael Borre

Kræftlæger udsender corona-nødanbefalinger: Det er nødvendigt at lempe patientrettighederne Danske Multidisciplinære Cancer Grupper udsender nu særanbefalinger under corona-pandemien og lemper reelt patientrettighederne, siger formanden for DMCG, Michael Borre. Anbefalingerne skal også sikre, at personalet på landets kræftafdelinger ikke bliver smittet.

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) sender nu nødanbefalinger ud til alle landets kræftlæger i forbindelse med corona-pandemien.

De nye anbefalinger indeholder blandt andet, hvilke kræftbehandlinger der kan udskydes, uden det har alvorlige konsekvenser for kræftpatienterne.

Det forklarer Michael Borre, der er formand for DMCG samt lærestolsprofessor og overlæge på afdeling for Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital.

»Vi er nødt til at foretage nødvendige og fornuftige prioriteringer under corona-pandemien – også på kræftområdet. Det er i rettidig omhu, at vi i kræftgrupperne nu går ud og anbefaler, at det vil være bedst for en række patienter og personalet at udskyde specifikke behandlinger,« siger han.

DMCG er en sammenslutning af i alt 23 forskellige undergrupper, der dækker alle de forskellige kræftspecialer i landet. I dag onsdag har DMCG i samarbejde med specialistgrupperne udsendt nødanbefalinger ud for seks forskellige kræftområder.

Der vil løbende blive lagt anbefalinger for alle 23 sygdomsområder på DMCG’s hjemmeside i takt med, at de bliver udarbejdet, forklarer Michael Borre.

Udsættelse i op til tre måneder
De nye anbefalinger råder kræftlæger til at udsætte behandlinger, kontroller og udredninger for de kræftpatienter, hvor det er muligt, uden at det vil have effekt på deres kræftsygdom.

Det er eksempelvis patienter med de mindst farlige typer af prostatakræft eller opfølgende strålebehandling for brystkræft, der kan udsættes i op til tre måneder, forklarer Michael Borre.

Vi ved fra flere forskningsstudier, hvilke behandlinger vi kan udsætte, uden at det har konsekvenser for kræftpatienterne, og det er vi nødt til at handle på i de her tider.

Michael Borre, formand for DMCG

»Vi vil vores patienter det bedste, og der, hvor det er muligt, er det bedst at udskyde kræftbehandlingerne for både patienterne og personalets skyld. Vi ved fra flere forskningsstudier, hvilke behandlinger vi kan udsætte, uden at det har konsekvenser for kræftpatienterne, og det er vi nødt til at handle på i de her tider,« siger han.

Michael Borre understreger samtidig, at behandlings- og udredningsgarantien næppe kan udsættes, når det kommer til de mere aggressive kræfttyper, hvor tid er en afgørende faktor som ved bugspytkirtelkræft.

Dybt problematisk for personalet
Anbefalingerne skal sikre, at færrest mulige kræftpatienter komme ind på hospitalerne, og dermed undgår at blive udsat for en højere risiko for smitte af coronavirus, som kan være alvorligt for kræftpatienter med et nedsat immunforsvar.

Men anbefalinger skal også sikre, at personalet på landets kræftafdelinger ikke bliver smittet, understreger Michael Borre.

Antallet af specialiserede kræftkirurger er relativt lille, og det er dybt problematisk, hvis de bliver syge af corona, for så vil alle – også de akutte kræftpatienter – blive berørt.

Michael Borre, formand for DMCG

»Antallet af specialiserede kræftkirurger er relativt lille, og det er dybt problematisk, hvis de bliver syge af corona, for så vil alle – også de akutte kræftpatienter – blive berørt,« siger han.

Derfor indeholder nogle af anbefalingerne også, hvordan afdelingerne skal forholde sig, hvis afdelingerne bliver pressede af COVID-19. I nødvejledningen fra Dansk Brystcancer Gruppe står der eksempelvis, at behandlingsforløbet for udvalgte patienter kan afkortes fra tre til en uge, hvis bemandingen bliver ramt af corona.

»Vi er nødt til at bruge ressourcerne, hvor der er mest brug for dem. Ved at frigøre noget personale fra nogle kerneopgaver, vil man kunne anvende ressourcerne, enten til at bekæmpe corona eller for de kræftpatienter, hvor der er mest brug for dem,« siger Michael Borre. 

Gråzonen mellem faglighed og politik
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelte på et pressemøde onsdag d.11 marts, at suspenderingen af udrednings- og behandlingsgarantien ikke ville få nogen effekt i forhold til kræftpakkerne. Men det kan ikke garanteres, mener Michael Borre.

»Vi ønsker ikke, at kræftpakkerne skal afvikles, men vi efterspørger en midlertidig lempelse fra ministeren for nogle af reglerne i denne ekstraordinære situation,« siger han og understreger, at langt de fleste af nødanbefalinger er i tråd med lovgivningen.

For prostatakræft, som er Michael Borres eget speciale, kan lægerne dog blive nødt til midlertidigt at gå imod de politiske fastsatte regler og overskride behandlings- og udredningsgarantien, forklarer han.

»Der vil være flere af vores ledende kolleger og afdelinger, som ikke tør efterleve nødanbefalinger, fordi vi desværre mangler det endelige blåstempel fra Sundhedsstyrelsen og det politiske system for at kunne foretage de nødvendige lempelser på kræftområdet, som er meget lovbundet,« siger han. 

Dagens Medicin: Hvorfor har I så lavet dem? 

»Langt de fleste af vores anbefalinger er i tråd med de eksisterende patientrettigheder, og for dem, der ikke er, er vi i dialog med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og de sundhedspolitiske instanser for at gøre opmærksom på, hvilken virkelighed vi klinikere står i, så vi forhåbentligt når at handle inden, det er for sent,« siger Michael Borre.

Skriv kommentar