Hospitalsenheden Midt, KBU forår 2022
Foto: Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Midt, KBU forår 2022 Hospitalsenheden Midt svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres sygehuse/afdelinger?

Akutafdelingen, Viborg: Vi har ca. otte nye KBU-forløb hvert halvår fordelt på to opstartsdatoer. Forløbene er kombineret med almen medicin.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Ca. ti nye KBU-forløb hvert halve år fordelt på to opstartsdatoer. Første halvår er på Medicinsk Afdeling, som hører under Diagnostisk Center og andet halvår er i almen praksis.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ca. syv nye forløb hvert halve år fordelt på to opstartsdatoer. Første halvår er på Medicinsk Afdeling, og andet halvår er i almen praksis.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres sygehus?

Akutafdelingen, Viborg: Hospitalsenhed Midt er et godt uddannelsessted, hvor uddannelse er prioriteret højt. Afdelingen har et godt men travlt læringsmiljø, hvor man får direkte kontakt med akutte patienter fra næsten alle specialer. Her lægges der vægt på god supervision i et godt arbejdsmiljø.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Regionshospitalet Silkeborg er kåret som Danmarks bedste mindre hospital otte gange, hvoraf sidste gang er i 2022. Desuden er Medicinsk Afdeling flere gange blevet udnævnt til landets bedste uddannelsessted (bla. af Sundhedsstyrelsen og Yngre Reumatologer). Medicinsk Afdeling er kendt for et enestående læringsmiljø, hvor supervision og uddannelses vægtes højt. Der er fokus på det gode patientforløb, hvilket giver mulighed for at følge patienten fra indlæggelse, på stuegang og til udskrivelse.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Fordi vi giver dem et godt og trygt læringsmiljø med mulighed for bred intern medicinsk tilgang. Vi vægter undervisning, feedback og supervision højt i den kliniske hverdag.

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?

Akutafdelingen, Viborg: Alle KBU’er tildeles vejleder inden start på afdelingen. Ved start på afdelingen udleveres intromappe og lommebog med lommekort. Der er både en overordnet introduktion til hospitalet samt et specifikt introduktionsforløb for Akutafdelingen af fem dages varighed.

I det daglige arbejder KBU-lægerne i teams med en speciallæge og ofte også en mellemvagt, så der er god mulighed for supervisering og sparring.

Diagnostisk Center, Silkeborg: KBU-lægen får et grundigt introduktionsprogram i løbet af de første to uger af ansættelsen. Her bliver akutte medicinske tilstande gennemgået og KBU-lægen får følgevagter i afdelingen. Alle får tildelt en hovedvejleder, og der er god adgang til supervision både i vagten (live-konferering) og på stuegang (superviseret stuegang).

Medicinsk Afdeling, Viborg: Grundigt introduktionsprogram, introsamtale med nye KBU-læger og KBU-buddyordning. De første uger er der planlagt følgevagter.

4. Hvor store er de mulige KBU-afdelinger i antal senge?

Akutafdelingen, Viborg: 38 sengepladser, fire skadestuelejer, tre undersøgelsesrum og to traumerum.

Diagnostisk Center, Silkeborg: 34 senge fordelt på to medicinske sengeafdelinger og otte modtage- og observationsstole.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ca. 24 senge på hver af de to medicinsk afsnit og ca. 25 senge på Hjertesygdomme. Varierende antal i akutafdelingen, hvor KBU lægerne har medicinsk stuegangsfunktion.

5. Har I supplerende tilbud til KBU’erne i form af børnepasning, bolig og transport?

Akutafdelingen, Viborg: Der er gode pasningsmuligheder i såvel Viborg som Silkeborg Kommune. Yderligere information kan findes på kommunernes hjemmesider. Lægeboliger fordeles i henhold til overenskomsten og efter venteliste.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Mulighed for at søge om lægebolig, der ligger to min fra Sygehuset. Der er gode børnepasningsmuligheder i området via Silkeborg Kommune. X-bus fra Aarhus holder lige uden for Sygehuset.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Der er gode pasningsmuligheder i såvel Viborg som Silkeborg Kommune. Yderligere information kan findes på kommunernes hjemmesider. Lægeboliger fordeles i henhold til overenskomsten og efter venteliste. Det er muligt for alle læger i uddannelsesstillinger at søge om en lægebolig.

6. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Lægebarsler håndteres efter gældende barselsregler og de forbedrede vilkår, som fremgår af overenskomst for underordnede læger.

7. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Akutafdelingen, Viborg: Alle får mindst én følgevagt, og det tilstræbes, at ingen KBU-læger har natte- eller weekendvagt den første måned.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Alle læger får følgedag før første selvstændige vagt, der typisk falder efter to til fire uger.

Medicinsk Afdeling, Viborg: 10-14 dage forud gået af følgevagt.

8. Hvor mange og hvilke typer følgevagter har man før sin første selvstændige vagt?

Akutafdelingen, Viborg: Vanlig en følgevagt og dagsarbejde i en måned før nye KBU’er har natte- eller weekendvagt.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Typisk en følgedag til de hver af de funktioner, der skal varetages (i starten er det primært vagt og stuegang).

Medicinsk Afdeling, Viborg: Følgevagt med forvagt i dagfunktion.

9. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Akutafdelingen, Viborg: Der er vanligt mellem 7-12 KBU’er i forvagtslaget.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Forvagtslaget dækkes af KBU-læger (ca. ti), I-læger og AP-læger i starten af deres ansættelse (ca. fem).

Medicinsk Afdeling, Viborg: Normeret til syv læger, reelt antal er syv til otte.

10. Hvor mange vagtlag er der?

Akutafdelingen, Viborg: Vi har aktuelt 10,5 speciallæger tilknyttet samt faste vikarer. Der er et mellemvagtslag bestående af HU-læger i almen medicin og akutmedicin, samt introlæger i akutmedicin. Forvagtslaget består af KBU-læger.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Forvagt (kl. 8.00-20.00), mellemvagt, medicinsk bagvagt (HU-læger og speciallæger) og kardiologisk bagvagt.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Forvagt, mellemvagt og bagvagt.

11. Er der bagvagt/mellemvagt fysisk til stede hele døgnet?

Akutafdelingen, Viborg: Vi er døgnbemandet med speciallæger og mellemvagt. Der tilstræbes tilstedeværelse af to speciallæger om natten.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Som KBU-læge er man aldrig alene, og man har ikke natarbejde, da forvagt er fra kl. 8.00-20.00. Der er en mellemvagt hele døgnet, og bagvagt samt kardiologisk bagvagt er til stede på 30 min tilkald.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ja, både mellemvagt og bagvagt. Desuden kardiologisk speciallæge til kl. 21.00 herefter beredskabsvagt. Speciallæge i intern medicin tilstede på alle hverdage til kl. 20.00. Nefrologisk speciallæge i beredskabsvagt hele døgnet.

12. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen, og er der en uddannelsesansvarlig på afdelingen?

Akutafdelingen, Viborg: Vi har to uddannelseskoordinerende yngre læger og en uddannelsesansvarlig overlæge. Der er etableret gode undervisningstilbud stort set alle hverdage. Undervisningen varetages af afdelingens egne læger, men der er også faste aftaler med andre afdelinger f.eks. kardiologer og psykiatere. Undervisningen er placeret efter morgenkonferencen, så alle uddannelseslæger har mulighed for at deltage enten i starten eller slutningen af deres vagt.

Der er skemalagt månedlig journal club og simulationstræning. Der er desuden mulighed for undervisning i ultralyds scanning.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Skemalagt undervisning med ‘10 kliniske minutter’ hver mandag, onsdag og fredag. Derudover 45 min. morgenundervisning hver torsdag. Endvidere simulationstræning, journal club og dagens case. Der er to uddannelsesansvarlige overlæger og to uddannelseskoordinerende yngre læger.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Der er morgenundervisning alle hverdage udover tirsdag, hvor der er YL-møde. Endvidere simulationstræning og journal club. Der er to UAO på afdelingen og en til to uddannelseskoordinerende yngre læge.

13. Hvordan sikres det, at KBU’erne får fast og god supervision?

Akutafdelingen, Viborg: Der er stort fokus på fast og god supervision. I Akutafdelingen arbejdes med teamstruktur med henblik på at sikre god supervision fra såvel afdelingens egne akutlæger som husets øvrige speciallæger i Akutafdelingen inden for relevante specialer.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Vi har stort fokus på supervision. Det er fast rutine, at nyindlagte patienter live-konfereres i vagten. Desuden er der skemalagt superviseret stuegang og mulighed for superviseret ambulatorium.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Hovedvejledere og kliniske vejledere laver løbende supervision både på stuegang og i ambulatorier.

14. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Akutafdelingen, Viborg: Karrierevejledning er en fast del af de planlagte uddannelsessamtaler og dermed højt prioriteret.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Karrierevejledning tilbydes som en del af vejledersamtalerne.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Karrierevejledning tilbydes som en del af vejledersamtalerne.

15. Bliver kursusønsker efterkommet? Hvilke kurser tilbyder I, og hvordan er de særligt relevante for KBU’er?

Akutafdelingen, Viborg: Da der er mange kurser på akutdelen, vil andre kursusønsker stort set altid være med egenbetaling, men vi sørger altid for, at man har fri/afspadsering, så det kan lade sig gøre. Der udbydes internt ultralydskursus.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Ved obligatoriske kurser i KBU’en får man altid fri med løn til (i alt seks kursusdage under hospitalsdelen af KBU).

Medicinsk Afdeling, Viborg: Obligatoriske kurser efterkommes. Øvrige kurser kan søges og muligvis efterkommes.

16. Er der løn under kurser?

Akutafdelingen, Viborg: Ja, alle obligatoriske, hvor der også betales evt. transport og kursusafgift.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Ja, alle obligatoriske, hvor der også betales evt. transport og kursusafgift.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ja, alle obligatoriske, hvor der også betales evt. transport og kursusafgift.

17. Er der mulighed for uddannelsesdage på andre afdelinger?

Akutafdelingen, Viborg: KBU-lægerne har mulighed for at besøge andre afdelinger to dage i løbet af ansættelsen.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Der er mulighed for to uddannelsesdage i et af specialeambulatorierne eller på røntgenafdelingen i Diagnostisk Center.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ja, to dage i løbet af KBU-forløbet.

18. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Akutafdelingen, Viborg: Ja. Afdelingen har ansat en forskningsansvarlig antropolog og har en forskningsansvarlig overlæge.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Ja. Ved interesse kan man forhøre sig hos de forskningsansvarlige overlæger.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ja. Der er flere speciallæger, der er forskningsaktive.

19. Går KBU’er stuegang?

Akutafdelingen, Viborg: Ja, superviseret.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Ja, med god mulighed for supervision og sparring.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Ja, med god mulighed for supervision og sparring.

20. Hvor mange aften-/nattevagter er der pr. måned?

Akutafdelingen, Viborg: Overenskomsten overholdes altid i forhold til pålagt vagt. Vagthyppigheden afhænger størrelsen på KBU-holdet, men ca. fire til fem vagter pr. mdr.

Diagnostisk Center, Silkeborg: KBU-læger indgår ikke i nattevagter.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Tre til fem aftenvagter pr måned. KBU-læger indgår ikke i nattevagter.

21. Hvor mange pålagte vagter og overarbejde er der?

Akutafdelingen, Viborg: Der er vanligt ingen pålagte vagter eller pålagt overarbejde.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Normalt ingen. Ved akut opstået sygdom, kan man blive spurgt om at hjælpe til.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Normalt ingen. Ved akut opstået sygdom, kan man blive spurgt om at hjælpe til.

22. Udbetales overarbejde?

Akutafdelingen, Viborg: Overarbejde udbetales.

Diagnostisk Center, Silkeborg: Som hovedregel er der ikke overarbejde. Hvis det skulle ske, forsøges det først afspadseret og ellers udbetalt.

Medicinsk Afdeling, Viborg: Som hovedregel er der ikke overarbejde.

Se andre KBU-forløb her.

Skriv kommentar