Forløbskoordination har ikke forbedret sammenhæng for svage ældre Over 80 pct. af de fagpersoner, der arbejder med særligt svækkede ældre medicinske patienter oplever, at der kun i ringe eller nogen grad er tværsektoriel sammenhæng i forløbene, og det er en forværring i forhold til tidligere målinger, viser KORA-evaluering.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Siden 2012 har udviklingen i sundhedsvæsenet kun bevæget sig én vej: Indlæggelserne er blevet kortere og kortere. Samtidig er fokusset på overgange i sundhedsvæsenet blevet skærpet, og derfor blev der for nylig vedtaget en handlingsplan for de ældre medicinske patienter, der skal forsøge at undgå, at nogle af sundhedsvæsenets svageste patienter bliver tabt i overgangene. Men […]