Færdigbehandlede patienter tilbringer mindre unødig tid på hospitalerne
»Med takstændringen reducerer vi presset på de enkelte sygehusafdelinger ved økonomisk at komme efter de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar for at tage færdigbehandlede borgere hurtigt hjem,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er godt tilfreds med, at at antallet af færdigbehandlingsdage er for nedadgående.

Færdigbehandlede patienter tilbringer mindre unødig tid på hospitalerne Sundhedsministeren mener, at faldet i unødige dage på hospitalerne hænger sammen med en fordoblet takst til kommunerne. KL er uenige i sammenhængen.

Færre patienter tilbringer unødig tid i hospitalssengen efter endt behandling. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af færdigbehandlingsdage på hospitalerne næsten er halveret fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 – fra 1,2 dag per 1.000 borgere til 0,7. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet på sin hjemmeside.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vurderer, at de færre hospitalsdage hænger sammen, at kommunerne siden 1. januar 2017 har skulle betale det dobbelte i forhold til tidligere, hvis de undlader at tage imod deres ældre færdigbehandlede borgere.

»(…) Regeringens intention med at hæve taksterne er slået igennem, og kommunerne forsømmer i mindre grad deres borgere,« siger ministeren i en kommentar på hjemmesiden.

Fra 1. januar 2017 har kommunerne skulle betale 3.952 kr. per dag de to første dage en patient, der er færdig med sin behandling, er indlagt, og 5.928 kr. de øvrige følgende indlæggelsesdage. Før lovændringen var tallet 1.976 kr. pr. dag pr. færdigbehandlet patient.

»Vi oplever overbelægning på sygehusene, og samtidig ligger der patienter i sengene, som er færdige med deres behandling og bare venter på at komme hjem. Det skaber uværdige situationer for mange, og det er spild af sundhedsvæsenets ressourcer. Derfor er jeg tilfreds med, at antallet af færdigbehandlingsdage er for nedadgående (…),«siger Ellen Trane Nørby (V).

Specielt i Region Hovedstaden er der sket et stort fald antallet af færdigbehandlingsdage. Før lå regionen langt højere end de fire andre, men nu er hovedstaden kommet ned omkring samme fællesnævner.

Sundhedstegn for det nære sundhedsvæsen

Faldet i færdigbehandlingsdage er et sundhedstegn for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, mener Ellen Trane Nørby.

»Med takstændringen reducerer vi presset på de enkelte sygehusafdelinger ved økonomisk at komme efter de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar for at tage færdigbehandlede borgere hurtigt hjem. Nu kan vi gå videre og skabe endnu bedre sammenhæng i den behandling, som sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne tilbyder især de ældre og kronikere. Det sker i den kommende plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,« siger sundhedsministeren.

KL uenige med ministeren

I Kommunernes Landsforening (KL) er de ikke helt enige med ministeren i, at den hævede takst kan tage æren for faldet i færdigbehandlingsdage, siger formanden for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening Thomas Adelskov (S). Han mener, at problemet hovedsagligt har været i Hovedstaden, og det store fald skyldes en række tiltag på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger.

»Den gode udskrivning begynder allerede ved indlæggelse, hvor kommunerne blandt andet bliver varslet rettidigt af sygehuset, så de kan nå at have det nødvendige beredskab klar. Det er de tværgående indsatser og lange seje træk, som gør en forskel. Ikke en større regning til kommunerne alene,« siger han til Berlingske.

Skriv kommentar