DSAM: Undersøgelser af lungefunktion kan genoptages i almen praksis Dansk Selskab for Almen Medicin vurderer nu, at lungefunktionsundersøgelser kan genoptages i almen praksis under visse forudsætninger. Positiv udmelding, men svær at læse som en egentlig opfordring til de praktiserende læger, lyder dommen fra overlæge på Vejle Sygehus, der har været kritisk over for DSAM's hidtidige ageren i sagen.

Under coronapandemien har Dansk Selskab for Almen Medicin fastholdt, at det er op til den enkelte praktiserende læge at vurdere, om lungefunktionsundersøgelser i almen praksis kan foretages eller ej.

Den udlægning, som DSAM kommer med, er svær at læse som en egentlig opfordring til lægerne om at genoptage undersøgelserne

Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge, Lungemedicinsk afsnit på Vejle Sygehus

Det har bragt selskabet på kollisionskurs med en række aktører på sundhedsområdet, der mener, at hensynet til både ikke-diagnosticerede og kendte lungepatienter i tiltagende grad bør veje tungere end risikoen for smitte med COVID-19 i almen praksis. 

I takt med at samfundet normaliseres, har DSAM nu valgt at justere på sin anbefaling til praktiserende læger.

Nu lyder vurderingen, at lungefunktionsundersøgelser ‘kan genoptages’ i almen praksis, fremgår det af en meddelelse på DSAM’s hjemmeside.

Et skridt i den rigtige retning

Og det er et skridt i den rigtige retning, mener Anders Løkke, speciale­ansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afsnit, Vejle Sygehus, der under pandemien har været kritisk over for DSAM’s ageren i sagen. 

»Det er positivt, at DSAM nu anerkender, at man godt kan udføre lungefunktionsundersøgelser i almen praksis,« siger Anders Løkke.

»Men når det er sagt, så er den udlægning, som DSAM kommer med, dog svær at læse som en egentlig opfordring til lægerne om at genoptage undersøgelserne, selvom vi ved, at antallet af lungefunktionsundersøgelser har ligget meget lavt, meget længe,« siger Anders Løkke.

Antal undersøgelser reduceret til en tredjedel

Dagens Medicin kunne i april måned fortælle, at antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis fortsat befinder sig på en tredjedel af niveauet, inden pandemien ramte.  

Selvom vurderingen nu lyder, at lungefunktionsundersøgelserne kan udføres i almen praksis, kommer anbefalingen fortsat under visse forudsætninger.

»Der kan være lokale forhold, der har betydning for, i hvilket omfang man vil tilbyde LFU, som f.eks. mange patienter med kronisk sygdom eller manglende vaccination af læger/personale,« står der blandt andet i meddelelsen fra DSAM, der kan læses i sin fulde længde herunder. 

Læs også:

Antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis er fortsat i bund

Skriv kommentar