Børn med astma får forskellig medicin Ny analyse fra Statens Serum Institut viser, at der er store regionale forskelle i forbruget af astmamedicin til børn. 

Læger udskriver forskellig astmamedicin til børn afhængig af, hvor i landet, de bor. Det viser en ny analyse af Statens Serum Institut, der har kortlagt, hvad det er for typer astmamedicin, forældrene via recept henter til deres børn på apotekerne.

Undersøgelsen afslører store regionale forskelle i ordinationen af korttidsvirkende bronkodilatorer, SABA, hvor Region Syddanmark generelt har en højere andel af småbørn mellem 0 og 5 år i forhold til alle andre regioner – mens andelen af et-årige i behandling med SABA er i Region Syddanmark højest med 26 pct., har Region Hovedstaden den laveste andel på 18 pct.

Hvad angår forbruget af inhalationssteroider, ICS, er der ligeledes regionale forskelle. Her har Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland den højeste andel af et-årige børn på 12 pct. mod Region Hovedstadens kun 9 pct.

Endelig afdækker analysen regionsforskelle i forbruget af inhalationssteroider kombineret med langtidsvirkende beta-2-agonister, ICS-LABA. Blandt de små børn blev der således indløst flest recepter i Region Nordjylland med en andel på 0,3-0,5 pct. mod 1,5 pct. i Region Hovedstaden.

Beta-2-agonister, LABA, er ikke beregnet til de små børn. Men der er ifølge SSI-rapporten et lille forbrug blandt de større børn, primært hos Region Syddanmark, hvor ca. 0,6 pct. af de 15-årige indløste recept.

Region Midtjylland har flere børn i behandling med leukotrienreceptor-antagonister, LTRA – især småbørn, hvor andelen er fem pct, hvilket er mange gange større end i Region Syddanmark, der har den laveste andel på 0,6 pct.

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har nedsat et fagudvalg for børneastma i , der skal komme med et udspil til en landsdækkende pakke for behandlingen og forebyggelsen af børneastma. Desuden har Medicintilskudsnævnet påbegyndt en revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL.

Skriv kommentar