Klinisk basisuddannelse på Bispebjerg Hospital

Klinisk basisuddannelse på Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital?

Frederiksberg Hospital: 6 basisstillinger:
4 på Medicinsk Afdeling C.
2 på Kardiologisk Afdeling Y

Bispebjerg Hospital: 25 basisstillinger:
9 på Ortopædkirurgisk Afdeling M.
8 på AbdominalCenter K.
2 på Endokrinologisk Afdeling I
3 på Kardiologisk Afdeling Y
3 på Lungemedicinsk Afdeling L

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?
Bispebjerg Hospital er områdehospital for planlægningsområdet Byen. 

Det vil sige, at hospitalet betjener ca. 400.000 borgere på Frederiksberg og i størstedelen af Københavns Kommune. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning og skal varetage den fælles akutmodtagelse i Byen.

Med den nye hospitals- og psykiatriplan 2020, der blev indgået af regionsrådet i maj 2010, er det besluttet, at Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital skal fusioneres og samles på Bispebjerg Bakke.

Læs mere om hospitalets profil her eller  her. (www.bispebjerghospital.dk)

Vi tør tænke nyt.
Bispebjerg Hospital drives af at skabe den bedste behandling gennem faglighed, nytænkning og trivsel. Hospitalet har tradition for at arbejde målrettet med udviklingen af de ansattes trivsel og arbejdsmiljø og har siden 2009 haft særligt fokus på yngre lægers arbejdsmiljø.

I den forbindelse er der indstiftet en årlig vandrepris for bedste arbejdsmiljøprojekt for yngre læger. Initiativerne er med til at inddrage yngre læger i det stadige arbejde med at udvikle et godt arbejdsmiljø også i et læringsperspektiv.

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?
Alle nyansatte læger deltager, sammen med øvrige nyansatte på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, i en generel introduktion til de to hospitaler, hvoraf en del af  introduktionen er skræddersyet til KBU’erne med et adskilt program. Efterfølgende indgår basislægerne i en lokal introduktionsperiode i deres afdeling. Basislægerne er under hele forløbet tilknyttet en vejleder og en uddannelsesansvarlig overlæge.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet eller er der vagter på et satellithospital?
Alle kliniske basisforløb foregår udelukkende på Bispebjerg Hospital.

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
Ja, på mange afdelinger er der typisk indgået aftale om tillæg for at gå i forvagt og tillæg for særlig belastning.

Bispebjerg Hospitals lønpolitik lægger i øvrigt op til, at der én gang årligt sker en drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg (MED-udvalg) af, hvilke lokale satsningsområder eller temaområder, der vægtes og prioriteres i det kommende år. Formålet er at kunne belønne de indsatser, der bidrager væsentligt til opfyldelse af de lokale satsningsområder eller temaområder.

Derudover er der, som inspiration til lønforhandling, fastsat kriterier for Ny løn på faggruppeniveau – også for yngre læger.

6. Udbetales overarbejde?
Vi følger overenskomstens regler herom.

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Frederiksberg Hospital:

Medicinsk Afdeling C; 55 sengepladser
Geriatrisk Afdeling G; 20 senge
Kardiologisk Afdeling Y; 21 senge
Reumatologisk Afdeling: 25 senge

Bispebjerg Hospital:

Ortopædkirurgisk Afdeling M har 89 sengepladser.
AbdominalCenter K (medicinsk og kirurgisk) har 78 sengepladser.
Endokrinologisk Afdeling I har 20 sengepladser.
Kardiologisk Afdeling Y har 50 sengepladser.
Lungemedicinsk Afdeling L har 38 sengepladser. 

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har værelser, der blandt andet kan lejes af studerende, som er tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Der er ingen fortrinsret for basislæger. Der skal udfyldes en ansøgning til at komme på venteliste. Det anbefales at søge i god tid inden, man skal starte – cirka 3 måneders ventetid. Yderligere information findes på Bispebjerg og Frederiksbergs Intranet .

9. Ventetid på børnepasning i området?
For Frederiksberg Hospital – læs mere om ventetid og pasningsmuligheder på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.
For Bispebjerg Hospital – læs mere om ventetid og pasningsmuligheder på Københavns Kommunes hjemmeside.

10. Hvordan er accepten af syge børn og graviditet?
Bispebjerg Hospital har vedtaget en graviditetspolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, at den gravide medarbejders arbejde vurderes ud fra en række arbejdsmiljøfaktorer og tilrettelægges således, at medarbejderen kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov. 

Bispebjerg Hospital følger den gældende overenskomst vedr. barns sygdom.

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
Det afhænger af den enkelte afdeling og et konkret skøn, men typisk efter 1-2 måneder.

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?
Frederiksberg Hospital: 14 læger forvagtslag i Medicinsk afdeling C i vagtfællesskab (afdelingerne C, G og Y).
Bispebjerg: Antal normerede læger i forvagtslaget varierer fra afdeling til afdeling

13. Antal vagtlag?
Det varierer, men der er typisk en forvagt, mellemvagt og bagvagt.

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
På Frederiksberg Hospitals medicinske afdeling er mellemvagten tilstede hele døgnet.

På Bispebjerg Hospital er det forskelligt, om der er bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet. I AMA På Bispebjerg Hospital er der en medicinsk bagvagt tilstede hele tiden. På AbdonimalCenter K, er der en forvagt, 2 mellemvagter og en bagvagt tilstede hele døgnet.

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
Det varierer, men typisk er der f.eks. en ugentlig undervisningssession for alle afdelingens yngre læger.

16. Hvor højt prioriterer I karrierevejledning?
Den uddannelsesansvarlige overlæge vejleder basislægen omkring specialevalg.

17. Bliver kursusønsker efterkommet?
Der forekommer en række obligatoriske kurser som en del af basisuddannelsen. Bispebjerg Hospital giver fri med løn ved deltagelse i alle obligatoriske kurser. 

Ved ønsker om andre relevante kurser vil den enkelte afdeling foretage et konkret skøn.

18. Er der løn under kurser?
Der udbetales løn under obligatoriske kurser. Ved andre kurser skal der indgås særskilte aftaler med afdelingsledelsen.

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
Ja. Forskning prioriteres højt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. AbdominalCenter K har egen forskningsafdeling.
Der kan fx søges igangsætningsstipendier fra Forskningsudvalget 2 gange årligt, hvor yngre læger kan få løn i tre måneder til at komme i gang med et forskningsprojekt

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
Ja.

21. Går yngre læger stuegang?
Ja.

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?
Der er maks. aften- eller nattevagt hver 6. døgn, jf. overenskomsten.

Skriv kommentar