Aarhus-onkolog får hædergave for forskning i brystkræft

Aarhus-onkolog får hædergave for forskning i brystkræft Birgitte Vrou Offersen får hædersgave på 100.000 kroner fra William Nielsens Fond for sin indsats inden for brystkræftforskning.

Birgitte Vrou Offersen er overlæge, ph.d. og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Hun arbejder til daglig med efterbehandling af brystkræftpatienter og forsker i strålebehandling af brystkræft. Hun forsker dels i anti-tumor effekt og dels i bivirkninger.

Hendes indsats bliver nu belønnet med en hædersgave på 100.000 kroner fra William Nielsens Fond.

Cirka 95 pct. af alle nyopererede brystkræftpatienter har behov for strålebehandling som led i deres efterbehandling, og det er denne patientgruppe, Birgitte Vrou Offersens forskning koncentrerer sig om, hvor hovedformålet er at sikre en optimal og kvalitetssikret strålebehandling til alle brystkræftopererede patienter i Danmark.

Birgitte Vrou Offersen har skrevet og er hovedinvestigator på to aktive randomiserede studier. Lige nu venter hun på videnskabsetisk godkendelse af det næste randomiserede studie, som forventes at starte i februar 2015 i alle landets stråleafdelinger og i flere udenlandske afdelinger.

Hun underviser desuden på tre internationale kurser om bryststrålebehandling og har været med til at udvikle europæiske retningslinjer for definition af de lymfeknudeområder, som skal have strålebehandling ved lymfeknudepositiv brystkræft.

Birgitte Vrou Offersen blev færdiguddannet læge i Aarhus i 1995, og i 2002 fik hun sin ph.d.-grad samme sted. Hun blev ansat som klinisk lektor i 2011.

Skriv kommentar