Jes Søgaard
Sundhedsøkonom Jes Søgaard mener, at der er sket en overadministration af sygehusene.

30 procent flere kolde hænder på sygehusene Mens antallet af læger og andre sundhedsfaglige medarbejdere er vokset med otte pct. på ti år, er antallet af administrative medarbejdere vokset med 30 pct., viser ny undersøgelse. Der mangler forklaringer, lyder det fra Dansk Erhverv.

På ti år, fra 2007-2017, er antallet af administrative årsværk vokset med 30 pct. i regionerne, således at der nu er 8.500 administrative medarbejdere. Samtidige er antallet af læger, sygeplejerske og social- og sundhedspersonale blot vokset 8 pct. Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv (pdf).

Sundhedsøkonom og professor Jes Søgaard, som er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse, siger i Berlingske, at han mener, at der er kommet en overadministration af sygehusene inden for de seneste 10-15 år. Det afviser regionernes formand Bent Hansen (S) imidlertid.

Over for Berlingske sår han tvivl om tallene fra Dansk Erhverv og påpeger blandt andet, at regionerne overtog en række ubesatte stillinger fra de gamle amter. Samtidig peger han dog i artiklen også på, at en del af forklaringen på stigningen i administrationsmedarbejdere skyldes opførslen af supersygehusene. Desuden peger han på, at det har medført mere administration, at man har samlet indkøb over hele landet i en fælles organisation. Endelig lyder hans forklaring, at sygehusene i stort omfang er blevet digitaliserede, hvilket har resulteret i flere IT-medarbejdere.

Danske Regioner har udsendt en pressemeddelelse, hvor de pointerer, at de mener analysen fra Dansk Erhverv bygger på tal fra Finansministeriet og fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som Danske Regioner tidligere har anfægtet troværdigheden af.

»Mangler forklaringer«

I analysen fra Dansk Erhverv pointeres det, at det er »et problem, at vi ikke har et bedre overblik over, hvad årsagerne er til, at der er sket så markante stigninger. Der ser ud til at være et behov for, at vi bliver langt bedre til systematisk at indsamle data, der er sammenlignelig og netop giver det nødvendige overblik over relevante forhold omkring den konkrete opgaveløsning.«

Analysen fra Dansk Erhverv ligger i tråd med en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet fra foråret, som kom frem til cirka samme niveau i udviklingen af administrative medarbejdere. Til gengæld viste den analyse, hvordan udviklingen havde været fordelt på henholdsvis læger og sygeplejersker samt social- og sundhedsmedarbejdere. Mens antallet af læger og sygeplejersker er steget med ca. 15 pct. på den ti-årige periode, er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere faldet med ca. 30 pct., hed det i analysen.

 

Kommentarer

  1. Jeg er fuldstændig enig i Jes Søgaards analyse, som også er i overensstemmelse med Liselotte Højgaards nye bog. Vi ser det dagligt på sygehusene og på regionsgården. Overadministrationen (djøfiseringen) har ikke bidraget til en forbedring af sundhedsvæsenets præstationer internationalt set. Iflg. den nyeste internationale analyse (GBD 2016 Mortallity Collaborators (Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 390:1080-1150; 2017 (17. september) ligger Danmark uændret lavt gennem de sidste 20 år internationalt set på alle parametre. Kvinders forventede middellevetid ved fødslen 2016 ligger på en 34. plads, mænds på en 28. plads, dvs. samlet på en ca. 31. plads, det samme som i 1995. Vi har forbedret vores middellevetid, men det har de andre lande også. Vi lå i 1970 på en 4. plads, i 1977 på en 7. plads, i 1992 på en 22. plads, i 1994 på en 29. plads, og stagnerede vi så på en 31. plads på trods af de nu store midler, der er tilført, men det har regionerne med deres enorme administration ikke været i stand til at ændre positivt. Som Liselotte Højgaard skriver, er tiden inde til at gøre op med denne djøfisering af sundhedsvæsenet og få fagligheden i føretrøjen ledelsesmæssigt.

  2. Høibys kommentar rammer hovedet på et af sømmene i det her.
    Et andet sømhoved som også kommer frem i diskussionen af de tal man kan bygge statistikken på, er jo at det er ganske ugennemskueligt og bla af den grund helt udenfor demokratisk kontrol, hvordan regionerne lader administrationen vokse.
    Til gengæld føler man som læge, at der er en stærk overmægtig kontrol af, hvilke sundhedsfaglige ressourcer der kan afsættes til at løse opgaverne – nemlig for få, til for mange eller til de forkerte opgaver.
    Der må skabes en reel demokratisk kontrol af administrationen – væk med regionerne.

  3. Det kan godt være at regionerne ikke er gode nok til virkeligt at samarbejde og at den politiske indflydelse i høj grad er stækket af et stort adminstrativt apparat, som det er svært at gennemskue, men at blive lagt direkte ind under et folketing, som kan gå snart i den ene, snart i den anden retning vil næppe være et fremskridt. Måske istedet mere magt til regionerne, så de ikke er i så stram en økonomisk spændetrøje under finansministeriet som nu

Skriv kommentar