STPS er korrumperet af magtfuldkommenhed I den seneste retssag mod en læge stiller Styrelsen for Patientsikkerhed i retten med et nærmest hensynsløst hold – en embedsmand fra styrelsen og en såkaldt sagkyndig, som gør deres bedste for at få hængt lægen op på tiltalten.

Den seneste sag med en læge, der er tiltalt på Fyn, illustrerer med al tydelighed, at når man udstyrer mennesker med uindskrænket magt, så vil de bruge den. Og er de for inkompetente eller har uhensigtsmæssige politiske agendaer, så kan de ødelægge årtiers hårdt arbejde på ganske få måneder.

Odensesagen starter 22. august 2014, hvor en patient afgår ved døden på afdeling Q, inden han er blevet tilset af en læge på afdelingen. Patienten har været på intensiv for alkoholintoxikation, men er ved bevidsthed da han overflyttes, og skal vågne lidt mere op, før han kan komme hjem. Overlægen, der er tiltalt i sagen forklarer, at det er en travl vagt, hvor han ikke har nået at drikke eller spise, så den første gang han ser patienten er kl. 16.20, hvor han kaldes til hjertestop.

Odense Politi sigter overlægen, men frafalder sigtelsen i 2017, fordi de ikke finder det sandsynligt, at lægen vil blive dømt.

Her kunne sagen slutte, men det gør den ikke.

STPS klager over politiets tiltalefrafald og får medhold.

Politiet bliver nødt til at starte op igen.

STPS, som har sørget for, at sagen blev genoptaget og dermed må have givet rigsadvokaten indtryk af, at STPS både har indsigten, de sagkyndige og magten til at få lægen dømt, stiller da også i retten med et nærmest hensynsløst hold. Ikke mindre end to læger – en embedsmand fra STPS og en såkaldt sagkyndig – gør deres bedste for at få hængt overlægen op på tiltalen.

Embedsmanden mener således at vide, at akut alkoholintoksikerede, der er kommet over på tømmermandssiden af forgiftningen og således bevæger sig frit rundt i afdelingen, har brug for akut tilsyn. Allerede nu må det for en kliniker være åbenlyst, at embedsmanden ikke har den fornødne kliniske viden, til at kunne bruges som sagkyndigt vidne i en retssal.

STPS næste vidne er endnu en såkaldt sagkyndig, der bakker STPS op med en sønderlemmende kritik af overlægens faglighed. Den sagkyndige mener således at vide, at der burde være rigelig tid til at tilse patienten inden kl 16. Det underbygger han ikke yderligere, men man må formode, at han trækker på sin stærkt begrænsede og forældede erfaring med den kliniske hverdag.

Der er dage i klinikken, hvor der slet ikke bliver gået andet end nødstuegang! Prioritering er en nødvendighed hver dag i det danske sundhedsvæsen.

Da den sagkyndige har leveret den faglige kritik, man kunne forvente, uanset hvor urimelig den synes, så holder han sig ikke for god til at antyde, at overlægen nok nedprioriterede patienten fordi han var en stofmisbruger og alkoholiker.

Og hvordan skal man lige forsvare sig mod et sagkyndigt vidne, der beklikker ens moralske habitus, og nærmest forsøger at tillægge én onde hensigter?

Det kan man ikke, medmindre man ved, at det bliver mudderkastning, så man kan indkalde karaktervidner. Jeg tvivler på, overlægens advokat havde forventet dette, fra en såkaldt uafhængig styrelse.

Den sagkyndiges karaktermord på lægen er utilstedelig, usaglig, ukollegial og ganske unødvendig! Den lægger nærmest op til et strafferetligt efterspil.

Samtidig understreger karaktermordet, at vi ikke kan bruge STPS-udpegede sagkyndige.

De er ikke klinikere i det speciale, de bedømmer, de er ikke dygtige nok og de beriger retten med gætterier, der har det ene formål at nedsætte rettens agtelse for den tiltalte læge.

For egen regning tilføjes, at de er betalt af STPS, som netop har kæmpet meget hårdt for at få sagen rejst. For mig giver det anledning til bekymring for både de sagkyndiges uangribelighed og STPS’ hæderlighed.

AMVs mantra synes at være, de kun har politianmeldt 12 læger i 2017. Desværre er det ikke antallet af anmeldelser, der afgør retstilstanden på området, men de reelle hændelsesforløb, der har ført til politianmeldelse og de efterfølgende uskønne forløb i retten.

Hvis en læge er blevet politianmeldt og retsforfulgt åbentlyst grundløst er det en skandale. I tallene synes at være gemt fire skandaler, og det er de eneste kendte i offentligheden indtil videre.

Lad ikke AMVs mere og mere desperate forsøg på at forklare, at det slet ikke er sådan, at mundlige ordinationer er ulovlige, og at oplysningerne på SoMe er unuancerede og ophidsede, tale dig, kære kollega, fra at tro på det du ser.

Hvis du afgiver en mundtlig ordination og ikke følger op, så hænger du på den næste gang, hvis STPS begynder at rode i dine patientforløb.

Og igen. Kun måske.

STPS kunne formentlig politianmelde hele lægestanden, men det er kun få de vælger at anmelde. Det er en retstilstand, der er baseret på så mange tilfældigheder, at den hører hjemme i middelalderen.

Den enkelte læges retssikkerhed er under stormløb i disse dage.

I Odensesagen er det eneste område, STPS ikke har kontrol over, dommerstanden.

Fredag afgøres sagen.

Kommentarer

 1. Sagen virker mere absurd end Svendborg sagen.
  Først udsulter man det offentlige sundhedsvæsen for derefter at retsforfølge læger der ikke kan nå at udføre deres job!

 2. Vil man overhovedet have klinisk arbejdende læger i Danmark?
  Hvis vi alle skræmmes væk fra klinikken, har man opnået sit mål at der ingen lægefejl sker og styrelsen er en succes

 3. Ingen læger kunne have gjort det bedre end den tiltalte læge. Det her er hverdagen på alle store og de fleste små medicinske afdelinger i landet. Som over en bred kam er udsultede, overbelagte og udpinte.
  STPS kan ligeså dømme os alle sammen på forhånd til bøder og lidt fængselsstraf, straks efter lægeløftet. Så er det lissom på plads.

 4. Er det som Iza skriver her bare nogenlunde sandt – og må jeg minde om at hun jo havde ret i “svendborgsagen – så skal vi da til at starte en ny mistillidssag mod denne (hævngerrige?) Styrelse!!
  Dette skal læses samme dag som Ministeren er kommet med nogle nye initiativer som peger på behovet for at Styrelsen forstår sin opgave! Som læger kommer vi til at fastholde vort krav om grundlæggende ændring i Styrelsen – og gerne en nedlæggelse

Skriv kommentar