Stjerner, smileys, pærer og bananer Man kan nå langt ved at følge op på kvaliteten, så længe der anvendes metoder, som fagfolkene accepterer

I VEJLE AMT er vi enige med regeringen i, at åbenheden i sundhedsvæsenet skal styrkes. Det arbejder vi allerede med. Man skal bare gøre sig klart, hvilke forventninger man har til effekten af de forskellige metoder, hvormed åbenheden skal føre til øget kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser. Vi tror ikke helt på, at regeringen rammer plet med de tiltænkte metoder.

Vi vil gerne rejse begrundet tvivl om, hvorvidt borgerne vælger sygehus efter synliggjort kvalitet. Vi tror faktisk ikke på, at borgerens adgang til kvalitetsdata rykker på kvaliteten. Til nød søger en yngre patient, der venter på en ny hofte, informationer på internettet, men dels skal oplysningerne samles meget specifikt for at være til gavn for den enkelte, og dels betyder konkrete erfaringer i omgangskredsen mere end tal på en internetside. Endnu vigtigere er det, hvor man befinder sig, når man falder om med en blodprop, for så bliver man jo kørt til det nærmeste relevante sygehus.

GEVINSTEN VED SYNLIGGØRELSE skal primært opnås ved at anvende kvalitetsdata som ledelsesmæssigt informationsgrundlag og som løbende feedback til de sundhedsprofessionelle.

I Vejle Amt har vi gode erfaringer med at belønne de afdelinger, der kan dokumentere en god kvalitet. Incitamenterne skal dog være afbalancerede, fordi man ellers risikerer fidusmageri snarere end reelle kvalitetsløft, hvilket erfaringerne fra det engelske stjernesystem viser.

Incitamenterne i det stjernesystem er simpelthen for kraftige. Her gives stjernerne i øvrigt stort set kun for ventetider, og det er glædeligt, at regeringen i debatoplægget tænker bredere end ventelister.

DET SKINNER IGENNEM i debatoplægget, at regeringens foretrukne løsning er et stjernesystem til gavn for borgerens frie valg og den politiske og ledelsesmæssige prioritering, belønning og straf af sygehusene. En samlet karakter kan imidlertid kun blive en sammenblanding af alverdens frugter, hvor ingen fagfolk kan genkende deres egen pære i frugtmosen.

Vi tror ikke på, at dialogen kan fremmes ad den vej. Erfaringen i Vejle Amt er, at man kan nå langt ved vedvarende opfølgning på kvaliteten, sålænge der anvendes metoder, som fagfolkene accepterer. Uden fagfolkenes accept er det op ad bakke og i bedste fald uden be-tydning for kvaliteten.

Skulle stjernesystemet komme alligevel, er vi trygge ved, at vi via vores 16 kvalitetsmål allerede arbejder med delelementer, der kunne tænkes at indgå i en samlet karakter. Det er nemlig disse delelementer, der vil indgå i vores dialog med de sundhedsprofessionelle, og ikke karaktergennemsnittet.

Leif Mørck, Formand, Vejle Amts sundhedsudvalg (A)

Skriv kommentar