Sådan kommer lægerne tilbage til psykiatrien De sygeste psykisk syge skal prioriteres, således at ingen afvises fra nødvendig indlæggelse, ej heller udskrives, før det er forsvarligt. Det koster selvfølgelig dyrt, men det er måden at få lægerne ind i faget igen.

Det er nærmest imponerende, at journalisten i Dagens Medicin nr. 17/2017 i den fyldige omtale af manglen på psykiatere ikke forholder sig til det helt centrale spørgsmål: Hvorfor rejser de fra akutafdelingerne? Det er ellers grundigt belyst i DR’s tidligere undersøgelse af, hvor hyppigt den modtagende læge afviser/udskriver for tidligt, og i aktuelle debatindlæg fra […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement