Det postfaktuelle angreb på lægers autoritet De kendsgerninger, som sundhedsmyndighederne er bygget op om, har svære vilkår i en tid, hvor falske og misvisende informationer florerer digitalt. Den postfaktuelle omgang med viden er en ‘gedigen udfordring’, vurderer professor, mens andre eksperter peger på, at søgen efter alternativ viden er udtryk for, at sundhedsvæsenet ikke har kapacitet til at imødekomme alle patientens behov.

For nylig udtalte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at hun med bekymring så, at stadig flere patienter ikke lyttede til argumenter fra sundhedsmyndighedernes side. Hun brugte betegnelsen ‘argumentresistens’ og opfordrede på det kraftigste læger og patienter til at have skærpet fokus på falske og misvisende informationer på internettet samt til at føre en dialog baseret på fakta – og »ikke på, hvad man synes, føler og hører«, lød det fra ministeren i en udtalelse til DR. Med opsangen adresserede ministeren...