Overlæger får mere aftenarbejde Danske Regioner og Overlægeforeningen er blevet enige om en ny overenskomst, der i høj grad tilgodeser regionens krav om mere aftenarbejde til overlægerne.

Det er om aftenen, spidsbelastningerne opstår på sygehusene, og derfor er det på det tidspunkt, der er brug for lægerne.

Derfor glæder det i dag Danske Regioner, at det i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med overlægerne, er kommet igennem med et krav om at udvide normalarbejdstiden.

Det betyder, at den normale arbejdsdag fremover kan strække sig til kl. 21.00, når det gælder planlagt behandling og frem til kl. 23.00 for akut behandling. Til gengæld skulle det lette presset om natten, og det ser formanden for Overlægeforeningen Anja Mitchell positivt på:

»Det forventer vi vil give mulighed for at mindske presset på overlægerne om natten, hvor arbejdsmiljøbelastningen er størst. Samtidig har vi sikret, at reglerne for nattevagter forbliver uændrede hvert 6. døgn, og at man normalt højst kan have aftenarbejde hvert 5. døgn,« siger Anja Mitchell.

Det har i dag været dyrt for regionerne, hvis lægerne skulle arbejde efter klokken 18. Med den nye overenskomst er der ændret på vagtbegrebet, så lægerne først er i vagt, hvis de har fri efter kl 23.

Tilsvarende er tillæggene blevet ændret, så aftentillæggene er blevet mindre, og nattevagt-tillægget større. Hele aftalen er lavet inden for den samme økonomiske ramme, som findes i dag.

Det er også lykkedes for Danske Regioner at komme igennem med et krav om at fjerne udetjenestehonoraret, siger RLTN’s formand Jens Stenbæk (V), som glæder sig over aftalen.

»Fremover kan overlægernes arbejdstid fordeles mellem flere sygehuse, uden at de skal have et særligt honorar for det. Det betyder, at overlægerne nu kan arbejde mere fleksibelt, og at vi kan bruge overlægernes kompetencer mere effektivt,« siger Jens Stenbæk.

Til gengæld er det skrevet ind i overenskomsten som en slags henstillingserklæring, at lægerne skal have mere indflydelse på eget arbejde og være med til at præge udviklingen i arbejdet.

»Med aftalen sikrer vi, at overlægerne kan tage større indflydelse på udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, så vi kan styrke faglighed og kvalitet. Samtidig er vi enige om, at overlægerne skal have bedre adgang til at styre organiseringen og tilrettelæggelse af arbejdet på sygehusene. Det er vigtigt for os at styrke overlægens position som nøglepersonen i sundhedsvæsenet,« Anja Mitchell.

Begge parter er enige om, at forhandlingerne har været vanskelige, men at de er foregået i et behageligt klima. Og Jens Stenbæk roser gruppen af læger:

»Overlægerne har med denne overenskomst meldt sig ind i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Man har taget ansvar, og det er rigtig flot,« siger han.

Ved siden af aftalen mellem Overlægeforeningen og RLTN blev der i weekenden indgået forlig på hele det regionale område. Det medfører, at lønningerne stiger med 0,7 pct. i 2013 og ca. 1,2 pct. i 2014. Samtidig er der som noget nyt en aftale om en regional reguleringsordning.

Det var oprindeligt meningen at forhandlingerne mellem Yngre Læger og Danske regioner skulle vi fortsat i dag, men de er udskudt til onsdag morgen.

Skriv kommentar