Nyt diabetesmiddel fra Novo på vej mod amerikansk godkendelse Det langtidsvirkende insulinTresiba får anbefaling fra amerikanske lægemiddelkomité, men mulige hjerte-kar-bivirkninger giver fortsat anledning til bekymring. 

Et rådgivende komite under de amerikanske lægemiddelmyndigheder, Food and Drug Administration, har anbefalet, at Novo Nordisk nye langtidsvirkende insulin degludec samt kombinationspræparatet insulin degludec/insulin aspart bliver godkendt i USA. Komiteen havde vurderet videnskabelige data fra 16 forskellige studier, og med otte stemmer for og fire imod vedtog komiteen en anbefaling af at godkende degludec. Anbefalingen var imødeset med spænding, efter FDA havde signaleret bekymring i forhold til hjerte-kar-bivirkninger ved brug af degludec. Men et flertal af komiteens medlemmer vurderede, at...