Næsten alle TIA-patienter får trombocythæmmende behandling i rette tid 99 pct. af patienter med en forbigående blodprop blev sat i trombocythæmmende behandling senest to dage efter første kontakt til sekundær sektor, viser årsrapport.

Det går fremad på mange punkter, når man ser på data for de 4.150 patienter, der i 2019 fik en forbigående blodprop i hjernen – et TIA (transitorisk iskæmisk anfald). Det viser den seneste årsrapport fra Dansk Apopleksiregister.

Næsten alle patienter med TIA blev sat i trombocythæmmende behandling senest på andendagen efter første kontakt til sekundær sektor. Alle regioner går frem i forhold til årsrapporten for 2019, og regionerne varierer fra 98 til 99 pct. Resultatet er, at landsgennemsnittet ender på 99 pct., mens standarden er på 95 pct.

Styregruppen melder om positiv udvikling, når det kommer til patienter med TIA og atrieflimren, der sættes i antikoagulansbehandling senest 14 dage efter første kontakt til sekundær sektor. På landsplan er denne indikator opfyldt for 98 pct. Styregruppen finder det positivt, at kun tre afdelinger ikke opfylder standarden.

Styregruppen mener desuden, at det er vigtigt, at en CT-/MR-scanning sker hurtigst muligt, efter patienten ankommer til et sygehus. Scanningen er meget vigtig i udredning for TIA, og alle patienter bliver undersøgt med CT-/MR-scanning i forbindelse med indlæggelse.

På landsplan bliver standarden opfyldt, da patienter i 90 pct. af tilfældene bliver scannet senest seks timer efter første kontakt til sekundær sektor. Styregruppen roser Region Hovedstaden for at have rykket sig otte procentpoint på denne indikator siden seneste årsrapport. Der er dog en regional variation fra 74 til 97 pct. Hverken Nordjylland eller Syddanmark opfylder standarden, da de ligger på henholdsvis 74 og 85 pct. Mens Nordjylland ligger nogenlunde på samme niveau som i 2018, er Syddanmark faldet med syv procentpoint.

Der er sket en positiv udvikling i forhold til patienter med TIA, der får ultralyd/CT-/MR-angiografi af halskar senest fire dage efter første kontakt til sekundær sektor. Alle regioner opfylder i år standarden. Dog er det 68 pct. af patienterne fra Nykøbing F., der får ultralyd/CT-/MR-angiografi inden for standardens tidsramme. Det mener styregruppen giver anledning til fortsat bekymring, og at der lokalt bør tages initiativ til at få resultaterne forbedret.

Neurologi, Forbigående blodprop i hjernen DBH 2021

Rang 2021Rang 2019HospitalScore
16Bispebjerg100
112Nordsjællands Hospital100
34Aarhus98
41Bornholm97
511Odense96
67Glostrup94
65Herlev94
814Esbjerg93
89Aalborg93
109Rigshospitalet92
109Nykøbing F.92
107Kolding92
1013Sønderborg92
104Hospitalsenheden Vest92
153Roskilde89
-1Viborg***-
* Indgår ikke i vurderingen pga. få eller ­ingen patienter.
** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste forløb.
*** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste indikatorer.

Skriv kommentar