Lav dødelighed efter akutte ballonudvidelser Alle hjertecentre i landet ligger inden for de fastsatte standarder for dødelighed efter ballonudvidelse på grund af en akut blodprop.

Dødeligheden inden for 30 dage efter ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer, primær PCI (percutaneous coronary intervention), var i 2020 på landsplan 5 pct. og varierer mellem regionerne fra 3,9 til 7,3 pct. Alle centre ligger dermed inden for den fastsatte standard på maksimalt 10 pct. Mindre forskelle i dødeligheden mellem regioner og centre kan skyldes lokale forskelle i alderssammensætning og sygelighed. Også målt på etårsdødeligheden efter primær PCI ligger alle centre inden for standarden på 12 pct., viser årsrapporten for 2020 fra Dansk Hjerteregister.

I forhold til dødeligheden indenfor et år ved PCI på grund af ustabil angina pectoris, er resultaterne lidt mere uensartede. Her var Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital over standarden på <7 pct., Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark ligger inden for den fastsatte standard. Igen kan forskelle i dødeligheden mellem regioner og centre skyldes forskelle i alderssammensætning og sygelighed.

Risikoen for at skulle overgå til en akut bypassoperation, hvis PCI’en ikke kan genåbne kranspulsåren, er altid til stede, men i praksis blev der i 2020 samlet registreret ganske få tilfælde af akut bypass som komplikation til PCI i Danmark, og niveauet var det samme som i de to forudgående år.

Indførelsen af Sundhedsplatformen i de to østdanske regioner gav fra 2016 og frem store problemer med at få leveret data til hjerteregistret. Styregruppen konstaterer i årsrapporten, at der nu er indberetninger fra hele landet igen, og at de historiske data er så opdaterede, som det er muligt med den ændrede registreringspraksis og de indberetningsproblemer, der opstod i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen.

Som det er tilfældet med indikatorerne for komplikationer efter koronarangiografier, gør problemer med konsekvenst underrapportering af komplikationer sig også gældende efter PCI’er. At centre med et stort volumen af procedurer slet ikke registrerer nogen, eller meget få komplikationer, vækker undren i hjerteregistrets styregruppe.

DHB 2022 PCI

Kardiologi   
Rang 2022Rang 2021HospitalScore
14Odense100
22Aalborg98
33Rigshospitalet97
41Aarhus95

Skriv kommentar