Yngre læge, Klinik for Almen medicin, Lemvig. Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger yngre læge som har interesse for det almen medicinske speciale og ønsker at prøve kræfter med at arbejde i en almen lægepraksis.

Dette job er udløbet

Det drejer sig i udgangspunktet om en tidsbegrænset ansættelse på fuldtid, men en ansættelse på færre timer kan være en mulighed.

Der vil i ansættelsen blive ydet grundig oplæring under kyndig supervision af klinikkens fastansatte speciallæger.
Der vil være mulighed for at deltage i en netværksgruppe for yngre læger i området.

Klinikken er i lighed med PLO klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken.
Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i.
Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk  udstyr også avanceret ultralydsscanning.
Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks. personalemøder, undervisning og supervision.
Organisatorisk er klinikken tilknyttet Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup.

Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold.
Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursusaktivitet inden for regionens rammer.

Personalemæssigt refererer lægen til den ledende overlæge i klinikken som refererer til afdelingsledelsen i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Klinikken har tutorlæge-funktion og har ønske om deltagelse i uddannelse af kommende almen medicinere.
Aktuelt forventning om tilknytning af KBU-læge i 2022.
Klinik for Almen Medicin vil pr. 1. september have tilknyttet 6400 patienter. Aktuelt deles lægearbejdet mellem 4 fastansatte speciallæger i almen medicin, men i forbindelse med tilknytning af flere patienter forventes ansættelse af yderligere 2 speciallæger
Der er netop ansat ny ledende overlæge i klinikken pr. 1. august 2022.
Der er klinikpersonale med to sekretærer og to sygeplejersker. Alle fuldtidsansatte.

Klinikken fungerer i tidssvarende nyindrettede lokaler med eget stort konsultationsrum til hver læge, og er placeret umiddelbart overfor lokal røntgenafdeling og by-laboratorium i Lemvig Sundhedshus. Den kommunale sårklinik ligger i umiddelbar tilknytning til klinikken. Desuden er den nye akutsygeplejerskeordning også blevet etableret i Lemvig Sundhedshus.

IT-platform er XMO.

Der er mulighed for at deltage i kørselsordning på strækningen mellem Regionshospitalet Gødstrup og Lemvig Sundhedshus. Køretiden indgår i din arbejdstid, da taxien har Wi-Fi således at du kan håndtere e-mails, telefonkonsultationer og lign. under transporten.

Efter konkret behov vil der også være mulighed for at få hjælp til at finde bolig i Lemvigområdet.

Vi tilstræber ansættelse med start den 1. august 2022 eller snarest derefter.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist d. 3. juli 2022
Ansættelsessamtaler d. 6. juli 2022

Yderligere oplysninger kan fås hos konstitueret overlæge Anne Okholm  mail: anne.okholm@goedstrup.rm.dk  tlf. 2464 3977 eller cheflæge Ulrik Steen mail: ulrik.steen@goedstrup.rm.dk  tlf. 2961 0872

Du kan søge jobbet ved at trykke “Send ansøgning”. Vedhæft ansøgning og CV.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.