Vil du være toppleder for verdens nordligste universitetssykehus?

Dette job er udløbet

Vi søker en samlende og tydelig toppleder til en av landets viktigste samfunnsinstitusjoner, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Vår nye direktør skal gjennom aktivt og modig lederskap for 8.000 medarbeidere bidra til å skape trygghet for folket i nord. Det er en forutsetning at den nye lederen har et lengre perspektiv på jobben for å kunne utvikle universitets- og regionsykehuset til fortsatt å være en helsefaglig spydspiss i nord.

Spesialisthelsetjenestens betydning for befolkningen, og sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, krever gode evner til dialog og kommunikasjon med pasientorganisasjoner, kommuner og andre samfunnssektorer.

UNN har også et stadig viktigere samfunnsoppdrag i form av beredskap, og vi samarbeider nært med de andre nødetatene. En endret globale situasjon fører til at sikkerhet og beredskap må prioriteres høyt.

Vi har høye ambisjoner for pasientbehandling, forskning, innovasjon og utdanning. Organisasjonen er i omstilling, og du må evne å bygge gode relasjoner til ledere og ansatte. God drift som gir tilgjengelige tjenester for pasienter innenfor økonomiske rammer med nytenkning og kontinuerlig forbedring i verktøykassa er avgjørende for å lykkes.

Vi jobber systematisk for å bli et enda bedre sykehus for den samiske befolkningen.

UNN skal preges av kvalitet, trygghet respekt og lagspill – Vil du forsterke laget vårt?

Kvalifikasjoner

 • ønske om å videreutvikle sykehuset som et sterkt universitetssykehus med regionsfunksjoner
 • stor motivasjon for samfunnsoppdraget
 • evne til å kommunisere tydelig og omsette strategier til handling
 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra, og innsikt i, ledelse av kompetanseorganisasjoner
 • evne til strategisk helhetstenking
 • lyst til å bygge kultur for samhandling
 • evne til å inspirere organisasjonen til faglig utvikling og motivere til endring

Personlige egenskaper

 • å forstå samfunnsoppdraget
 • å se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sammenheng
 • å bygge gode relasjoner både internt og eksternt
 • å balansere økonomisk og organisatorisk forståelse med faglig innsikt
 • å sikre gode prosesser i nødvendige omstillinger
 • å bygge gode samhandlingsarenaer for faglig utvikling på tvers av fagmiljø og lokalisering
 • ambisjoner for UNNs som landsdelens eneste universitetssykehus i et langsiktig perspektiv

Kontaktinfo

Per Inge Hjertaker
konsulent
+47 91729682

Anders Frafjord
styreleder
+47 93487666