Vil du være specialpsykolog i psykiatri? Er du autoriseret psykolog og har du lyst til at gøre en vigtig forskel for patienter med en bred vifte af psykiatriske lidelser i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? – ja, så har vi lige nu en unik uddannelsesmulighed hos Regionspsykiatrien Midt!

Dette job er udløbet

Den 1. december 2022 starter uddannelsesforløbet til specialpsykologuddannelsen i psykiatri, hvor Region Midtjylland udbyder 6 uddannelsesstillinger i regionen. I den forbindelse søger vi i Regionspsykiatrien Midt 2 autoriserede psykologer, som har lyst til at specialisere sig indenfor psykiatri.

Uddannelsesstillingerne er 37 timers fuldtidsstillinger med løn under uddannelse.

Specialist i psykiatri – et job med mening og mange muligheder
Specialpsykologer bidrager til at styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Som specialpsykolog i regionen kan du både have opgaver i ambulante team og stationære afsnit, hvor du arbejder med kliniske færdigheder, koordinering af udrednings- og behandlingsprogrammer, kvalitetsudvikling og undervisning.
Opgaverne består bl.a. i at varetage:

  • kliniske psykopatologiske undersøgelser-, behandlings- og forløbsplaner
  • psykopatologisk diagnostisk udredning
  • psykologisk behandling
  • bidrage til uddannelse og udvikling af det voksenpsykiatriske speciale for andre faggrupper

Desuden er man som specialpsykolog med til at sikre formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.

Uddannelsens opbygning og indhold
Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri er en 4-årlig videreuddannelse til autoriserede psykologer, som består af 1 års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse. Introduktions- og hoveduddannelse søges samlet.

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og kortere fokuserede ophold. Derudover indgår der i specialpsykologuddannelsen en række kurser, der har til formål at udvide din teoretiske viden.

Under uddannelsen opnår du erfaring med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICDs gældende klassifikationssystem i Danmark vedr. psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser med relevans for voksne.

Du får nye – og bygger videre på eksisterende – kompetencer via en kombination af klinisk arbejde, fremlæggelse af cases på konferencer, kurser, vejledning og supervision, klinisk-teoretisk opgave, audits, struktureret kollegial bedømmelse, struktureret klinisk observation, supervisorbedømmelse samt litteraturstudier (selvstudier), herunder læsning af obligatorisk litteratur tilknyttet kurserne.

Hvem kan søge uddannelsesstillingerne?
Du skal have dansk autorisation for at søge ind på specialpsykologuddannelsen. Det er ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien – autoriserede psykologer i psykiatrien har dog mulighed for løbende at søge delvis meritoverførsel.

Du kan læse mere om det at være specialpsykolog i psykiatrien i Region Midtjylland her: https://www.psykiatrien.rm.dk/uddannelse/psykolog/specialpsykolog/

Du finder også uddannelsesprogrammet her: www.specialpsykologuddannelsen.dk/igangvarende-forlob/uddannelsesprogrammer/psykiatri/ 

Har du spørgsmål eller er interesseret i stillingen?
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte cheflæge Preben Friis eller uddannelsesansvarlig specialpsykolog Randi Markvart Dyreborg, hvis du har spørgsmål til stillingerne, afdelingen eller andet.

Du kan kontakte Preben Friis på tlf. 7847 4000 eller mail: preben.friis@rm.dk og Randi Markvart Dyreborg på tlf. 7847 4000 eller mail: RADYRE@rm.dk

Interesseret i stillingen?
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med CV og autorisationsbevis.

Ansøgningsfristen er senest mandag den 8. august 2022.
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 16. august 2022.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside:
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.