Vil du være specialpsykolog i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Skejby? Vi tilbyder en stilling som specialpsykolog 32 timer ugentlig i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby fra 1. januar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om Klinik 1 og vores opgaver
Vi har omlagt til F-ACT-organisering i Klinik 1, og vi har derfor et stort opkvalificerings- og udviklingsarbejde i gang.
Modellen lægger blandt andet op til, at vi bærer ansvaret for de mest syge patienter i fællesskab. Det har psykologerne også en aktiv del i.
Psykologgruppen i Klinik 1 deles om opgaverne, så der vil være terapeutiske opgaver, både individuelt og i gruppe, udredningsopgaver, testninger og evt supervison.
I vikariatet vil der være flere opgaver i udredningsenheden.Vi tilbyder dig også:

  • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
  • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
  • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov.
  • Tæt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
  • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser er placeret på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
Afdelingen omfatter 4 sengeafsnit, hvor af det ene er et afsnit med Særlige pladser.
Afdelingen omfatter endvidere Klinik 2, der behandler nydiagnosticeret skizofreni, ADHD og dobbeltdiagnoser og en Forskningsenhed.

Hvem er du?
Vi forventer, at du er specialpsykolog i psykiatri. Du må meget gerne have erfaring med individuel terapi og gruppeterapi ved psykoselidelser samt erfaring med tværfaglig supervision og undervisning.
Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner, og har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne, kollegerne, ledelsen og samarbejdspartnere.
Vi ønsker, at alle i Klinik 1 tager medansvar for fælles opgaver og bidrager til, at patienterne hjælpes bedst muligt.
Du møder patienter og deres familier med venlig og professionalisme og går til opgaverne med selvstændighed, loyalitet og omhu.
Vi ønsker, at du medvirker til kvalitetsudvikling og evt. forskning.

Organisatorisk placering
Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i Klinik 1.

Ansættelsen
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Bente Brysting, tlf. 2340 3835 eller ledende sygeplejerske Bente Sand Isager, tlf. 2056 5930.

Sidste frist for ansøgning er 17. november 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 20. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.