Vikar for afdelingslæge ved Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) og Patologi, Aarhus Universitetshospital En 1 årig stilling som vikar for afdelingslæge med fokus på videreudvikling af personlig medicin, molekylærpatologi og fosterpatologi er ledig til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ansættelsen er en delestilling med funktioner både på MOMA og Patologi med ansvar for brobygning og optimering af synergi indenfor funktionsområdet. Hovedansættelsen er på MOMA.

Personlig medicin er i rivende udvikling og teknologiske fremskridt indenfor genomisk medicin og anvendelse af andre datakilder giver nye muligheder for diagnostik og behandling. Nationalt Genom Center vil nu medvirke til at accelerere udviklingen yderligere. Det stiller øgede krav til et endnu tættere samarbejde mellem de mange involverede afdelinger og specialer for at sikre sammenhæng og optimal anvendelse af ressourcer.

Vi søger en speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med interesse for og gerne erfaring inden for molekylærpatologi og personlig medicin. Stillingen indeholder et fokus på fosterpatologi hvorfor demonstreret interesse indenfor dette vægtes højt.

Om afdelingerne
AUH Patologi sætter altid patienten først, og har derfor fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi prioriterer stærkt samarbejde med andre afdelinger og universitetet. Afdelingen er en travl og spændende arbejdsplads med store ambitioner og plads til nytænkning. Vi har fokus på arbejdsprocesser, koordinering og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet til tiden. Afdelingen er en universitetsafdeling og varetager næsten alle højtspecialiserede funktioner i patologi-specialet og understøtter en lang række højt specialiserede funktioner i andre specialer. AUH Patologi har et stort forsknings- og udviklingslaboratorium, der råder over det nyeste udstyr til digital- og molekylærpatologi. Her foregår udvikling med fokus på translation til klinikken samt en stor del af afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med andre afdelinger og universitetet.

MOMA er tværfaglig afdeling og et af Nordens førende centre indenfor molekylær diagnostik og klinisk anvendt personlig medicin. MOMA huser bl.a. Aarhus Universitetshospitals Fælles Next Generation Sequencing (NGS) Enhed og Nationalt Genom Centers Vestdanske Sekventeringsenhed. Afdelingen har en omfattende forskningsaktivitet indenfor personlig medicin med særlige styrkepositioner indenfor colon-, blære- og prostatacancer, targeteret cancerbehandling, medicinske sygdomme, big-data og bioinformatik. MOMA udfører datastøttefunktioner i Region Midtjylland som en del af det nyoprettede CONNECT – Center for Kliniske og Genomiske Data – i tæt samarbejde med bl.a. Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Klinisk Genetik.

Vi ønsker en medarbejder, som 

 • er speciallæge i patologisk anatomi og cytologi
 • har forskningsmæssig erfaring som minimum svarende til en ph.d. grad
 • er forskningsaktiv og innovativ
 • har evne til at sætte patienten i centrum og medvirke til at lave patientforløb af høj faglig kvalitet
 • er en holdspiller med evne for at etablere og opretholde et inkluderende og konstruktivt samarbejde, lokalt og nationalt
 • har interesse for og gode evner indenfor formidling og undervisning
 • har evne til at gå forrest med at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder

 • et spændende job på tværs af to afdelinger, der varetager specialiserede funktioner med mange samarbejdsflader regionalt, nationalt og internationalt
 • et tværfagligt miljø med gode kollegaer med stort engagement og høj faglighed
 • en unik mulighed for at præge udviklingen af personlig medicin, molekylærpatologi og fosterpatologi lokalt og nationalt
 • store muligheder for personlig faglig udvikling
 • mulighed for at udføre klinisk og/eller basal forskning

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces.

Stillingen er vagtfri.

Ansøgningsfrist: 30. januar 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 5/2022.

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Ledende overlæge MOMA, Ole Halfdan Larsen på ollars@rm.dk eller tlf. 61681315.
Ledende overlæge Patologi, Marie Louise Jespersen på Marie.Jespersen@aarhus.rm.dk eller  tlf. 29777427

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.